Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Organisaatio / julkaisuarkistoSähköposti
Julkaisuarkistojen käyttö- ja tekninen tukikk-julkaisuarkistot (at) helsinki.fi

Kansalliskirjaston aineistot / Doria

  • Kokoelmakartta
  • Fragmenta Membranea
kansalliskirjasto (at) helsinki.fi
ELY-keskus / Doria

viestintapalvelut.keha (at) ely-keskus.fi

Fenno-Ugrica

kk-fennougrica (at) helsinki.fi

Julkari - STM:n hallinnonalan yhteinen avoin julkaisuarkistotietopalvelu (at) thl.fi

Lapin yliopisto / Lauda

lauda (at) ulapland.fi

LUT-yliopisto / LUTPub

lutpub (at) lut.fi

Luonnonvarakeskus LUKE / Jukurijulkaisurekisteri (at) luke.fi

Maanpuolustuskorkeakoulu / Doria

kirjasto.mpkk (at) mil.fi

Oulun yliopisto / OuluREPO

oulurepo (at) oulu.fi

Siirtolaisuusinstituutti / Doriainfo (at) migrationinstitute.fi
Suomalaisen kirjallisuuden seura / Doriakirjasto (at) finlit.fi
Suomen Pankki / Kaisu

kirjasto (at) bof.fi

Taideyliopisto / Tajulib (at) uniarts.fi
Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisurekisteri / Doriadoria.tamk (at) tuni.fi
Tampereen yliopisto / Trepooa (at) tuni.fi

Theseus - ammattikorkeakoulut

  • sisältö, lisenssit, opinnäytteiden syöttöprosessi, kuvailutietojen korjaamispyynnöt

theseus-toimisto (at) lists.metropolia.fi

Tilastokeskus / Doria

info (at) tilastokeskus.fi

Turun yliopisto / UTUPub

julkaisut (at) utu.fi

Vaasan yliopisto / Osuvaosuva (at) uwasa.fi
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT / Doriaviestinta (at) vatt.fi
Valtioneuvoston julkaisuarkisto VALTOjulkaisutuotanto (at) gov.fi
Väylävirasto (ent. Liikennevirasto) / Doriakirjasto (at) liikennevirasto.fi

Åbo Akademi / Doria

biblioteket (at) abo.fi

...