Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

OpenSearch -rajapinnan kautta julkaisuarkistossa tehtyjen hakujen tuloksia saa vastauksena RSS- tai Atom-syötteinä, joiden avulla julkaisuista on mahdollista tehdä automaattisesti päivittyviä listauksia esim. omille kotisivuille, muodostaa hakuja RSS-readereiden käyttöön yms. Kansalliskirjaston DSpace-arkistoihin on lisätty syötemuotoisten vastausten lisäksi kk-formaatti ja kkf formaatit, jolla joilla OpenSearch haut saa XML-muodossa, jossa on tulostietueiden kaikki saatavilla oleva metadata näkyvillä. Jälkimmäisellä kkf-formaatilla saa lisäksi tiedostlinkit varsinaisiin tiedostoihin, kuten pdf:iin. 

Ohessa OpenSearchin syntaksin esittelyä tarkemmin Doria-julkaisuarkistoon kohdistuvien hakuesimerkkien avulla. 

...