Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • query-parametrin perään voidaan tehdä haku samaan tapaan kuin Dspacessa muutenkin, eli Lucene-hakumoottorin syntaksilla. Voidaan siis esim. kohdistaa haku tiettyyn kenttään hakualiaksien avulla, eli esim. title:sitäjatätä. Julkaisuarkistojemme kentthaukuun tarvittavat aliakset löytyy täältä. Sulkujen käyttöä ei kannata säästellä monimutkaisemmissa booleanhauissa. 
  • sort_by-parametrilla voi järjestää syötteen seuraavasti: 0 = Relevanssin, 1 = Nimekkeen, 2 = Julkaisuajan, 3 = Syöttöajan mukaan 
  • order-parametrillä voi muuttaa järjestyksen nousevaksi (asc) tai laskevaksi (desc) 
  • start-parametri kertoo, mistä hakutuloksesta aloitetaan näyttäminen. 
  • rpp-parametrillä kerrotaan, kuinka monta tulosta maksimissaan listataan per sivu.
  • format-parametri voi olla joko atom, rss tai kk ja kkf. (kk ja kkf ovat Kansalliskirjaston omatekemä formaatti, jolla palauttaa kaikki julkisesti saatavilla olevat metadatadatat tulostietueista. kkf palauttaa myös tiedostolinkit, esimerkiksi kokotekstien ja kuvien linkit)
  • scope-parametrilla voi rajoitta haun tiettyyn kokoelmaan tai yhteisöön, arvoksi annetaan handle. Jos scopea ei määritellä, haku kohdistuu koko Dspace-arkistoon. 

...