Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Note

Kansalliskirjaston julkaisuarkistoja on kahdessa eri DSpace-versiossa. Uudemmassa versiossa URL:ään täytyy lisätä discover-termi:

Vanhassa:

Code Block
http://www.doria.fi/open-search/?query=

Uudessa:

Code Block
httpshttp://www.utupubdoria.fi/open-search/discover?query=


...

OpenSearch -rajapinnan kautta julkaisuarkistossa tehtyjen hakujen tuloksia saa vastauksena RSS- tai Atom-syötteinä, joiden avulla julkaisuista on mahdollista tehdä automaattisesti päivittyviä listauksia esim. omille kotisivuille, muodostaa hakuja RSS-readereiden käyttöön yms. Kansalliskirjaston DSpace-arkistoihin on lisätty syötemuotoisten vastausten lisäksi kk-formaatti ja kkf formaatit, jolla joilla OpenSearch haut saa XML-muodossa, jossa on tulostietueiden kaikki saatavilla oleva metadata näkyvillä. Jälkimmäisellä kkf-formaatilla saa lisäksi tiedostlinkit varsinaisiin tiedostoihin, kuten pdf:iin. 

Ohessa OpenSearchin syntaksin esittelyä tarkemmin Doria-julkaisuarkistoon kohdistuvien hakuesimerkkien avulla. 

...

  • query-parametrin perään voidaan tehdä haku samaan tapaan kuin Dspacessa muutenkin, eli Lucene-hakumoottorin syntaksilla. Voidaan siis esim. kohdistaa haku tiettyyn kenttään hakualiaksien avulla, eli esim. title:sitäjatätä. Julkaisuarkistojemme kentthaukuun kenttähakuun tarvittavat aliakset löytyy löytyvät täältä. Sulkujen käyttöä ei kannata säästellä monimutkaisemmissa booleanhauissa. 
  • sort_by-parametrilla voi järjestää syötteen seuraavasti: 0 = Relevanssin, 1 = Nimekkeen, 2 = Julkaisuajan, 3 = Syöttöajan mukaan 
  • order-parametrillä voi muuttaa järjestyksen nousevaksi (asc) tai laskevaksi (desc) 
  • start-parametri kertoo, mistä hakutuloksesta aloitetaan näyttäminen. 
  • rpp-parametrillä kerrotaan, kuinka monta tulosta maksimissaan listataan per sivu.
  • format-parametri voi olla joko atom, rss tai kk ja kkf. (kk ja kkf ovat Kansalliskirjaston omatekemä formaatti, jolla palauttaa omatekemiä formaatteja, jotka palauttavat kaikki julkisesti saatavilla olevat metadatadatat tulostietueista. Formaateista kkf palauttaa myös tiedostolinkit, esimerkiksi kokotekstien ja kuvien linkit.)
  • scope-parametrilla voi rajoitta haun tiettyyn kokoelmaan tai yhteisöön, arvoksi annetaan handle. Jos scopea ei määritellä, haku kohdistuu koko Dspace-arkistoon. 

...

Yksi tapa käyttää Open Search -kyselyitä on siis integroida tuloksena saatavien saatava RSS-, Atom- tai XML-muotoinen tieto osaksi omia kotisivuja.

Info
Koska OpenSearchin tuottama RSS-, Atom tai XML-muotoinen tieto ei sisällä HTML-muotoilutietoja, pitää syötteiden halutusta ulkoasusta huolehtia web-sivuston puolella. Tämän toteutus riippuu kotisivujen ylläpitoon käytetystä ohjelmistosta.

Kenttähaussa käytettävissä olevat aliakset (indeksoidut kentät)

Toiveita uusista hakualiakista voi esittää meille ja niitä lisätään harkinnan mukaan. Tämän hetkiset hakualikset löytyvät täältä. 

...

Syötteiden (feed) tilaus (RSS ja ATOM)

 

Syötteitä voi tilata kokolma-, yhteisö- tai koko julkaisuarkiston tasollajulkaisuarkistotasolla.

Koko arkiston RSS-feedien syötteiden haku rss:nä ja atomina:

 

Code Block
http://www.doria.fi/feed/rss_2.0/site
http://www.doria.fi/feed/atom_1.0/site

...

Haun kohdistaminen tiettyyn kokoelmaan tai yhteisöön (käytä yhteisön/kokoelman handlea):

Code Block
http://www.doria.fi/feed/rss_2.0/10024/4194 http://www.doria.fi/feed/atom_1.0/10024/4194

...

Haku palauttaa niin monta työtä kuin DSpace-arkistossa on määritelty, määrä vaihtelee neljän ja seitsemän välillä. Tulokset ovat uutuusjärjestyksessä kentän dc.date.accessioned mukaan. DSpacen feedit on Syöteet ovat kuitenkin huomattavasti rajoittuneempia verrattuna OpenSearch-rajapinnan käyttöön.  Sen (hakuja rajattavissa Syöte-hakuja voi rajata vain kokoelmahierarkian perusteella tai kohdistaa ne koko arkistoon). DSpacen Open Search -rajapinta on tässä suhteessa paljon monipuolisempi, ja sillä on mahdollista tuottaa esim. verkkosivuille päivittyviä uutuuslistoja aineistosta myös metadatasta tehtävien hakujen pohjalta, eli se ei ole sidoksissa kokoelmarakenteeseen.