Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Info

On tärkeää huomata, että embargo asetetaan tietueille samalla hetkellä, kun työ syötetään ensimmäisen kerran arkistoon syöttölomakkeella. Embargollinen tiedosto on siis syötettävä samaan aikaan kuin tietueen metadata. Embargo ei koske tiedostoja, jotka on syötetty jälkikäteen "muokkaa tietuetta" -toiminnolla edes silloin, vaikka uuden tiedoston nimi olisi sama kuin korvattava, embargollinen tiedosto.

Jos embargollinen tiedosto on syötettävä uudelleen, koko tietue (item) metadatoineen on syötettävä uudelleen syöttölomakkeella.


Pika-embargon käyttö (ei toiminnassa kaikissa julkaisuarkistoissa)