Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Voyager on asteittain poistumassa käytöstä Suomessa. Uusia asiakkaita ei oteta. Konsortiot purkautuvat vuoden 2019 lopussa. Viimeisetkin kirjastot luopunevat siitä vuoden 2020 aikana. 

Children Display