Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Koha-kirjastojärjestelmä

Kansalliskirjasto ja CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy tarjoavat yhteistyössä kirjastojen käyttöön Koha-kirjastojärjestelmän sekä sen tarvitseman palvelinympäristön useille korkeakoulu- ja erikoiskirjastoille.

Näiden kirjastojen Koha-yhteenliittymällä on oma sivustonsa. Käyttäjäkirjastot osallistuvat aktiivisesti Kohan kehittämiseen. 

Koha (Koha) on avoimen lähdekoodin järjestelmä, jota käyttävät tuhannet kirjastot. Se on Suomessa käytössä myös suuressa joukossa yleisiä kirjastoja.Panel
titlePalvelun yhteystiedot

koha-posti@helsinki.fi (Koha)


Panel
titleOikopolkuja

Koha-yhteenliittymä Kiwissä (avoin)

Kohan logoImage Modified