Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

1960 luvun puolivälissä Isossa Britanniassa  Britanniassa otettiin käyttöön SBNISBN-tunnus (Standard Book Number), josta sai alkunsa tällä hetkellä noin 160 maassa käytetty ISBN-tunnus (International Standard Book Number). Suomessa ISBN-tunnusten jakelu aloitettiin vuonna 1972.

...