Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Voitte tarkistaa Fennica-tietokannasta, onko julkaisullanne jo ISSN-tunnus:

Fennica-tietokanta

Uusi ISSN-tunnus julkaisulle tarvitaan, jos

...