Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Yhteydenotoissa pyydämme käyttämään ensisijaisesti finto-posti@helsinki.fi -palveluosoitetta. Twitterissä tavoitat meidät @Fintopalvelu -tilin kautta.

Finto-palvelulla on lisäksi tiedotuslista, jossa tiedotetaan projektin tapahtumista ja uutisista: Ohjeet Finto-tiedostuslistalle liittymisestä.

Projektiryhmän yhteystiedot:

...