Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Julkaisuarkistojen käyttöön ja teknisiin ongelmiin saa apua osoitteesta doria-oa@helsinkiosoitteesta kk-julkaisuarkistot (at) helsinki.fi.

Dublin Core -kuvailuformaattiin tai julkaisuarkistojen tekstiaineistolle tarkoitettuun Metadatasuositukseen liittyviin kysymyksiin vastataan osoitteessa dc-posti@helsinkiposti (at) helsinki.fi.

Aineistojen ja kuvailutietojen korjauspyynnöt osoitetaan ensisijaisesti kokoelman omistavalle organisaatiolle. Näiden osalta yhteystiedot löydät alta:

Children Display