Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Kirjastoverkkopalvelut tarjoaa järjestelmää ja tukea digitaalisten aineistojen verkkojulkaisemiseen. Peruspalvelu kattaa työkalut aineistojen syöttöön, hallintaan, verkkojulkaisemiseen, sekä käyttäjätuen, nauhavarmistukset ja rajapintoja julkaisuarkiston käyttöön muista järjestelmistä käsin.

Helpoin tapa liittyä palveluumme on tulla osaksi Doriaa, usean organisaation käyttämää keskitettyä julkaisuarkistoa. Jos julkaisuarkistolle on paljon erityisvaatimuksia, asiakkaalle voidaan luoda räätälöidympi, oma julkaisuarkisto. Keskeinen osa tekniikkaa on toteutettu avoimen lähdekoodin DSpace-ohjelmistolla, jota on muokattu sopimaan käyttötarkoituksiimme.

Panel
titleJulkaisuarkistopalvelun yhteystiedot

Julkaisuarkistojen käyttöön ja teknisiin ongelmiin saat apua osoitteesta: doria-oa@helsinki.fi.

Katso myös Dorian ja Theseuksen asiakasorganisaatioiden yhteystiedot

Panel
titleTekninen tuki

Asiakaswikin tekninen tuki: kiwi-posti@helsinki.fi

Blog Posts
max10
sortcreation
reversetrue
contenttitles