Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

ISSN 0356-2751 (painettu)
ISSN 1458-8013 (verkkojulkaisu) 

Jos sarja ilmestyy pääasiassa vain painettuna, mutta yksi osa silloin tällöin myös verkkojulkaisuna, voidaan käyttää vain yhtä, painetun version ISSN-tunnusta, eikä verkkoversiolle tarvitse hakea omaa ISSN-tunnusta.

ISSN-tunnus erillisteossarjaan

...