Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • julkaisu sisältää toimitettua aineistoa
  • julkaisussa on kerrottu toimituksellinen vastuutaho (esim. julkaisija/kustantaja)
  • julkaisulla on pysyvä nimeke
  • julkaisulla on toimiva verkko-osoite
  • julkaisu on aihesuuntautunut

...