Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • lyhytaikaiseen käyttöön tarkoitetut painatteet kuten päivyrit, almanakat, kalenterit, mainokset, hintaluettelot, käyttöohjeet, ohjelmat, esitteet
 • tekstittömät julkaisut esim. lasten katselukirjat sekä muut kuten postikortit, vihot yms., sekä itse täytettävät julkaisut
 • pelit ja lelut
 • tietokoneohjelmistot, joita ei ole tarkoitettu koulutukseen eikä opetukseen
 • videot, filmit ja kalvosarjat, joita ei ole tarkoitettu koulutukseen eikä opetukseen
 • sähköiset ilmoitustaulut
 • sähköpostit ja muu sähköinen kirjeenvaihto
 • henkilökohtaiset dokumentit (esim. sähköisessä muodossa olevat ansioluettelot ja henkilöesittelyt)
 • nuottijulkaisut
 • musiikkiäänitykset
 • jatkuvasti ilmestyvät julkaisut (esim. kausijulkaisut, jatkuvasti täydentyvät aineistot ja sarjat, joiden ilmestymisen päättymisajankohtaa eikä osien määrää ole etukäteen määrätty)

...