Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Välkommen

ISSN är en identifikator för seriella och fortlöpande publikationer. Finlands nationella ISSN-central tillhandahåller ISSN i Finland och sänder informationen om publikationer som tilldelats ISSN till databasen ISSN Portal.

ISSN är bundet till publikationens titel – om titeln ändras måste också numret ändras. Uppgifterna om publikationer som har fått ISSN-nummer registreras både i den nationella databasen Fennica och i den internationella databasen ISSN Portal.

 

Panel
titleISSN-CENTRALENS E-POSTADRESS

[email protected]

Panel
titleGENVÄGAR