Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

ISSN-tunnus identifioi jatkuvasti ilmestyvät julkaisut. Suomen kansallinen ISSN-keskus vastaa tunnusten jakamisesta Suomessa ja lähettää ISSN-tunnuksen saaneiden julkaisujen tiedot ISSN Portal -tietokantaan.

ISSN-tunnus liittyy kiinteästi julkaisun nimeen; nimen muuttuessa myös tunnus on muutettava. ISSN-tunnuksen  saaneiden julkaisujen tiedot viedään sekä kansalliseen Fennica-tietokantaan että kansainväliseen ISSN Portal -tietokantaan.

Panel
titleISSN-keskuksen palveluosoite

[email protected]

Panel
titleOikopolkuja

 

 

Blog Posts
max10
sortcreation
reversetrue
contenttitles