Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Oheen on koottu ISBN- ja ISMN-tunnuksista usein kysyttyjä kysymyksiä. Ohjeet-osiosta löydät tarkemmat palvelua koskevat ohjeistukset.

  

Expand
titleKirjani / Väitöskirjani ilmestyy painetun kirjan lisäksi myös PDF-versiona. Montako ISBN-tunnusta tarvitsen?

Kaksi tunnusta. Jos julkaisu ilmestyy samanaikaisesti painettuna sekä verkossa, merkitään molemmat tunnukset allekkain kumpaankin julkaisuun. Julkaisun kaikille erilaisille tiedostoformaateille annetaan omat ISBN-tunnukset ja jokaisen ISBN-tunnuksen perään merkitään lyhenne julkaisumuodosta.

Esim.

ISBN xxx-xxx-xx-xxxx-x (nid.)
ISBN xxx-xxx-xx-xxxx-x (PDF)

Expand
titleAnnetaanko julkaisulle ISBN-tunnus, jotta sitä käsiteltäisiin kirjana?

Ei anneta. ISBN-tunnus annetaan vain kirjankaltaiselle pysyvälle julkaisulle helpottamaan sen käsittelyä jakelukanavissa ja sen erottamiseksi esim. samansisältöisistä muista tiedostoformaateista. Lehdet ja sarjat saavat ISSN (International Standard Serial Number) -tunnuksen ja nuottijulkaisut ISMN (International Standard Music Number) -tunnuksen.

Expand
titleErotetaanko ISBN-tunnuksen osat toisistaan väliviivoilla?

Kyllä. ISBN-tunnuksen 5 osaa (etuliite, maatunnus, kustantajatunnus, julkaisutunnus, tarkistusmerkki) erotetaan toisistaan väliviivalla tai tyhjämerkillä.

Expand
titleVoinko käyttää uudelleen kirjan ISBN-tunnusta, jos kirjan painos on loppunut?

Julkaisulle kerran annettua ISBN-tunnusta ei voi käyttää uudelleen, ellei kyseessä ole julkaisun muuttumaton lisäpainos.

Expand
titleHaluan saada ISBN-tunnuksen julkaisulleni, mutta en halua antaa yhteystietojani julkisuuteen.

Kustantajan tiedot ovat aina julkiset. Kansainvälinen ISBN-keskus edellyttää, että kansalliset keskukset välittävät säännöllisesti tiedot maansa kustantajista julkaistaviksi Global Register of Publishers –tietokannassa.

Expand
titleOlen kadottanut ISBN-tunnuslistan. Miten toimin?

Ottakaa yhteyttä Suomen ISBN-keskukseen, niin saatte listasta kopion. Uutta listaa käytettäessä on tärkeää tietää mitkä tunnukset edellisestä listasta oli käytetty, koska samaa ISBN-tunnusta ei saa antaa kahdelle eri julkaisulle. Kustantaja on vastuussa saamastaan ISBN-listasta ja tunnusten virheettömästä jakelusta julkaisuilleen.

Expand
titleJos kustantaja muuttaa pysyvästi ulkomaille, voiko samoja ISBN-tunnuksia edelleen käyttää.

Ei voi. Kustantajatunnukset ovat maakohtaisia ja siksi kustantajalla pitää olla pysyvä kotiosoite siinä maassa missä julkaisuja kustannetaan.

Expand
titleVoiko kirjalla olla useita kustantajia?

Kyllä voi. Jos julkaisulla on esim. kaksi kustantajaa, voidaan julkaisuun merkitä kummankin kustantajan tunnus allekkain. Kummankin ISBN-tunnuksen perään on merkittävä sulkuihin kustantajan nimi. Suositus kuitenkin on, että kirjalla olisi vain yksi päävastuullinen kustantaja ja että julkaisuun merkitään vain tämän kustantajan ISBN. Julkaisun tunnistamiseen riittää yksi tunnus.

Expand
titleJos kustantajan nimi tai yhteystiedot muuttuvat, voiko samaa kustantajatunnusta käyttää?

Kyllä voi. Ilmoittakaa nimen- ja/tai yhteystietojen muutoksesta oheisella lomakkeella Suomen ISBN-keskukseen jotta voimme päivittää uuden osoitteen kustantajarekisteriimme: Yhteystietojen muutoslomake