Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Kustantaja vastaa julkaisun valmistus- ja/tai painatuskuluista ja julkaisun sisällöstä. ISBN-tunnus annetaan kustantajan mukaan. Kustantajan nimi pitäisi merkitä julkaisuun.

Kustantajan tehtävä on hankkia julkaisuilleen ISBN- tai ISMN-tunnus. Kustantaja vastaa julkaisujensa tunnuksista. Samaa tunnusta ei voi antaa toiselle julkaisulle, vaikka julkaisu olisi myyty loppuun.

...