Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

ISBN- ja ISMN-tunnuksen saa vain hakulomakkeella. Tunnus tulee hakea ennen kuin kirja painetaan tai julkaistaan verkossa. Jos kustannustoimintanne on satunnaista tai jos olette jo liittynyt ISBN-järjestelmään, täyttäkää vain sähköinen ISBN/ISMN-tunnuksen hakulomake.

...