Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Tilaajaorganisaatiot saavat listattujen nimekkeiden painetuista tilauksista 75 % alennuksen listahinnasta.
Organisaatio voi käyttää DDP-lehtien tilauksissa vain yhtä välittäjää. Organisaation on ilmoitettava Elsevierille välittäjän yhteystiedot tilatessaan lehtiä. Välittäjää voi vaihtaa vain kerran vuodessa ja siitä on ilmoitettava Elsevierille tilauksen aloittamisvuotta edeltävän elokuun 1. päiviään mennessä.

Aineisto

Tilaajat

Lehtilista

Alennusprosentti painetusta versiosta

Sopimuskausi

CellPress

Tilaajat

 

01.01.2017-31.12.2019

Emerald Premier

Tilaajat

http://www.kansalliskirjasto.fi/extra/finelib_julkinen/lehtilistat/Emerald_Premier_2018_lehtilista.xlsx

Konsortion jäsenet voivat tilata oman lehtilistansa sisältämiä painettuja lehtiä hintaan EUR 345/lehti/vuosi.
Mikäli listahinta on alhaisempi kuin EUR 345/vuosi, laskutetaan listahinta (=ei alennusta). Organisaatio hoitaa tilaukset ja maksut suoraan (ei FinELibin kautta).

01.01.2018-31.12.2020

Encyclopedia of Language and Linguistics

Tilaajat

 

Tilaajaorganisaatiot saavat listattujen nimekkeiden painetuista tilauksista 75 % alennuksen listahinnasta.

Organisaatio voi käyttää DDP-lehtien tilauksissa vain yhtä välittäjää. Organisaation on ilmoitettava Elsevierille välittäjän yhteystiedot tilatessaan lehtiä. Välittäjää voi vaihtaa vain kerran vuodessa ja siitä on ilmoitettava Elsevierille tilauksen aloittamisvuotta edeltävän elokuun 1. päiviään mennessä.

-

Encyclopedia of Materials - Science and Technology

Tilaajat

 

Tilaajaorganisaatiot saavat listattujen nimekkeiden painetuista tilauksista 75 % alennuksen listahinnasta.

Organisaatio voi käyttää DDP-lehtien tilauksissa vain yhtä välittäjää. Organisaation on ilmoitettava Elsevierille välittäjän yhteystiedot tilatessaan lehtiä. Välittäjää voi vaihtaa vain kerran vuodessa ja siitä on ilmoitettava Elsevierille tilauksen aloittamisvuotta edeltävän elokuun 1. päiviään mennessä.

-

Handbooks in Economics Series

Tilaajat

 

Tilaajaorganisaatiot saavat listattujen nimekkeiden painetuista tilauksista 75 % alennuksen listahinnasta.

Organisaatio voi käyttää DDP-lehtien tilauksissa vain yhtä välittäjää. Organisaation on ilmoitettava Elsevierille välittäjän yhteystiedot tilatessaan lehtiä. Välittäjää voi vaihtaa vain kerran vuodessa ja siitä on ilmoitettava Elsevierille tilauksen aloittamisvuotta edeltävän elokuun 1. päiviään mennessä.

-

International Encyclopedia of Education

Tilaajat

 

Tilaajaorganisaatiot saavat listattujen nimekkeiden painetuista tilauksista 75 % alennuksen listahinnasta.

Organisaatio voi käyttää DDP-lehtien tilauksissa vain yhtä välittäjää. Organisaation on ilmoitettava Elsevierille välittäjän yhteystiedot tilatessaan lehtiä. Välittäjää voi vaihtaa vain kerran vuodessa ja siitä on ilmoitettava Elsevierille tilauksen aloittamisvuotta edeltävän elokuun 1. päiviään mennessä.

-

International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences

Tilaajat

 

Tilaajaorganisaatiot saavat listattujen nimekkeiden painetuista tilauksista 75 % alennuksen listahinnasta.

Organisaatio voi käyttää DDP-lehtien tilauksissa vain yhtä välittäjää. Organisaation on ilmoitettava Elsevierille välittäjän yhteystiedot tilatessaan lehtiä. Välittäjää voi vaihtaa vain kerran vuodessa ja siitä on ilmoitettava Elsevierille tilauksen aloittamisvuotta edeltävän elokuun 1. päiviään mennessä.

-

SAGE Premier

Tilaajat

Sage Premier 2016 Lehtilista

Aineiston tilaajat ovat oikeutettuja tilaamaan Sage Premier 2012 –kokoelman lehtiä painettuna 75% alennuksella. Tilaukset tulee tehdä lehtivälittäjien kautta. Mikäli organisaatio on jo tilannut painettuja lehtiä ja tulee mukaan FinELib-sopimukseen, asiasta tulee informoida lehtivälittäjälle. Sage päättää ko. tilanteisiin liittyvistä mahdollisista hyvityksistä tapauskohtaisesti.

01.01.2017-31.12.2019

ScienceDirect Freedom Collection

Tilaajat

https://www.elsevier.com/__data/promis_misc/sd-content/journals/freedomcoll.xls

Tilaajaorganisaatiot saavat Elsevieriltä painetuista tilauksista 75 % alennuksen listahinnasta (Deep Discounted Price, DDP) lukuunottamatta listattuja nimekkeitä, joista alennusta ei siis saa.

Organisaatio voi käyttää DDP-lehtien tilauksissa vain yhtä välittäjää. Organisaation on ilmoitettava Elsevierille välittäjän yhteystiedot tilatessaan lehtiä. Välittäjää voi vaihtaa vain kerran vuodessa ja siitä on ilmoitettava Elsevierille tilauksen aloittamisvuotta edeltävän elokuun 1. päivään mennessä.

01.01.2018-31.12.2020