Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Painettujen lehtien alennusprosentit

Osa kustantajista myöntää FinELib-konsortion jäsenorganisaatioille alennusta näiden tilaamista painetuista lehdistä. Alla olevasta taulukosta ilmenee ketkä kustantajat antavat alennusta sekä mikä on alennuksen suuruus.

Aineisto

Tilaajat

Lehtilista

Alennusprosentti painetusta versiosta

Sopimuskausi

Emerald Premier

Tilaajat

https://www.kiwi.fi/display/finelibekstra/Emerald+Premier+lehtipaketti

Konsortion jäsenet voivat tilata oman lehtilistansa sisältämiä painettuja lehtiä hintaan EUR 345/lehti/vuosi.
Mikäli listahinta on alhaisempi kuin EUR 345/vuosi, laskutetaan listahinta (=ei alennusta). Organisaatio hoitaa tilaukset ja maksut suoraan (ei FinELibin kautta).

01.01.2021-31.12.2023

Encyclopedia of Language and Linguistics

Tilaajat

 

Tilaajaorganisaatiot saavat listattujen nimekkeiden painetuista tilauksista 75 % alennuksen listahinnasta.

Organisaatio voi käyttää DDP-lehtien tilauksissa vain yhtä välittäjää. Organisaation on ilmoitettava Elsevierille välittäjän yhteystiedot tilatessaan lehtiä. Välittäjää voi vaihtaa vain kerran vuodessa ja siitä on ilmoitettava Elsevierille tilauksen aloittamisvuotta edeltävän elokuun 1. päiviään mennessä.

01.01.2023-31.12.2025

International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences

Tilaajat

 

Tilaajaorganisaatiot saavat listattujen nimekkeiden painetuista tilauksista 75 % alennuksen listahinnasta.

Organisaatio voi käyttää DDP-lehtien tilauksissa vain yhtä välittäjää. Organisaation on ilmoitettava Elsevierille välittäjän yhteystiedot tilatessaan lehtiä. Välittäjää voi vaihtaa vain kerran vuodessa ja siitä on ilmoitettava Elsevierille tilauksen aloittamisvuotta edeltävän elokuun 1. päiviään mennessä.

01.01.2023-31.12.2025

SAGE Premier

Tilaajat

https://extra.kansalliskirjasto.fi/finelib_julkinen/lehtilistat/SAGE/SAGE_Premier_Title_List_2022.xlsx

Aineiston tilaajat ovat oikeutettuja tilaamaan SAGE Premier 2020 –kokoelman lehtiä painettuna 75% alennuksella. Tilaukset voi tehdä suoraan kustantajalta tai lehtivälittäjien kautta. Sopimuskauden toisena ja kolmantena vuonna aineiston tilaajan tulee toimittaa viimeistään 31.10. Sagelle luettelo lehdistä, jotka tilaaja haluaa tilata painettuna saadakseen 75 % alennuksen.

01.01.2023-31.12.2024

ScienceDirect Freedom Collection

Tilaajat

Julkaisuoikeus

Lukuoikeus

Tilaajaorganisaatiot saavat Elsevieriltä tiettyjen painettujen lehtien tilauksista 75 % alennuksen listahinnasta (Deep Discounted Price, DDP) joko ottamalla yhteyttä Elsevieirin tai välittäjän kautta. Organisaatio voi käyttää DDP-lehtien tilauksissa vain yhtä välittäjää. Organisaation on ilmoitettava Elsevierille välittäjän yhteystiedot tilatessaan lehtiä. Välittäjää voi vaihtaa vain kerran vuodessa ja siitä on ilmoitettava Elsevierille tilauksen aloittamisvuotta edeltävän elokuun 1. päivään mennessä.

01.01.2021-31.12.2023

Springer Compact

Tilaajat

http://extra.kansalliskirjasto.fi/finelib_julkinen/lehtilistat/Springer_Compact/Reading_list_2022.xlsx

75% alennus lehtilistan painettujen lehtien tilauksista

01.01.2021-31.12.2023

Wiley

Tilaajat

https://extra.kansalliskirjasto.fi/finelib_julkinen/lehtilistat/Wiley/Wiley_Lehtilista vuodelle 2022.xlsx

Aineiston tilaajat voivat tilata Wiley 2020 All Titles -nimekkeiden painettuja lehtiä kulloinkin voimassa olevalla alennuksella.Tilaukset tehdään Wileyn asiakaspalvelun kautta.

01.01.2023-31.12.2024