Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

KOKO on kokoelma suomalaisia ontologioita, jotka on linkitetty toisiinsa. KOKOn runkona toimii Yleinen suomalainen ontologia YSO, johon on linkitetty joukko erityisalojen ontologioita. Yhteensä KOKOssa on yli 47000 käsitettä. KOKOon sisältyvät ontologiat ovat:

...