Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Palveluyksikkö kerää FinELIbFinELib-aineistoista käyttötilastoja ja tunnuslukuja konsortion jäsenten käyttöön. Tilastot ja tunnusluvut löytyvät Haltista.

Mitä tietoja kerätään?

Palveluyksikkö tilastoi joko aineistoista FinELib-aineistoista tilastoidaan joko ladattujen artikkeleiden, tehtyjen hakujen tai yhteydenottojen määrää riippuen aineistotyypistä ja saatavilla olevista tilastoista.

...