Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

FinELib selvittää automaattisen tilastojen siirron (SUSHI) mahdollisuutta tilastojen keruussa.(/Automaattinen tilastojen siirto (SUSHI) on tällä hetkellä käytössä muutaman aineiston kohdalla yhdessä aineistossa ja FinELib selvittää aktiivisesti mahdollisuutta laajentaa käyttöä myös muihin aineistoihin.)

...