Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Heinäkuussa Kesäkuussa 2023 julkaistu MARC 21 -päivitys no. 36 on nyt kokonaisuudessaan käännetty ja päivitetty päivitetty suomenkieliselle formaattisivustolle. Formaattiin tulleet muutokset on taulukoitu MARC 21 -asiakaswikiin.

...