Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Entities Entiteetit >  Work > preferred title of workTeos > teoksen ensisijainen nimeke

Table of Contentspreferred title of work

LC/PCC

teoksen ensisijainen nimeke

SLHUOMAUTUS

Definition and Scope

A nomen that is a title of work that is selected for preference in a specific application or context.


Määritelmä ja soveltamisala

Nomen, joka on teoksen nimeke, joka on valittu ensisijaiseksi tietyssä sovelluksessa tai kontekstissa.Prerecording

A significant difference in a value of this element or an element subtype, if any, may indicate a boundary of the entity that requires the recording of a new instance of the entity.

For guidance and instructions on the criteria that are used to determine that a work is distinct from other works, see Work. Entity boundary.

LC-PCC

LC/PCC Core.

LC/PCC practice: See the Metadata Guidance documentation: Work elements.

LC/PCC practice: See the Metadata Guidance documentation: Series/subseries: Work: preferred title of work.

LC/PCC practice: See the Metadata Guidance documentation: Series/subseries: Work: preferred title of work: series-like phrases.

Huomioitavaa ennen merkitsemistä

Merkittävä eroavuus tämän elementin tai elementin alatyypin arvossa voi osoittaa entiteetin rajan, joka edellyttää uuden entiteetin tapauksen merkitsemistä.

Muista teoksista erillisen teoksen kuvailun ehtojen ohjeistus ja ohjeet, katso Teos. Entiteetin rajat.

SL

Pakollinen suppean tason kuvailussa.

Ohje puuttuu

Recording

Record this element as a value of Nomen: nomen string or as an instance of a Nomen.

For a variation in a value of this element that is associated with a work that is a unit, issue, or iteration of a diachronic work, see Guidance: Resource description. Describing a work. Describing a diachronic work.


Merkitseminen

Merkitään tämän elementin arvo elementin Nomen: nomenin merkkijono arvona tai entiteetin Nomen tapauksena.

Diakronisen teoksen osaan, numeroon tai iteraatioon liittyvän elementin arvon vaihtelut, katso Ohjeistus: Aineiston kuvailu. Teoksen kuvailu. Diakronisen teoksen kuvailu.

SL

Ensisijainen merkitsemistapa on rakenteistamaton kuvailu.

Merkittäessä ensisijaista nimekettä musiikkiteoksille, katso Musiikkiteoksen ensisijaisen nimekkeen tarkennetut ohjeet.


Recording an unstructured description


Rakenteistamattoman kuvailun merkitseminenOPTION

Record a value of Work: title of work.

LC-PCC

LC/PCC practice: Apply the option.

OPTION

Merkitään arvo elementille Teos: teoksen nimeke.

SL

Noudatetaan suosituksia normalisoituun jäljentämiseen.

Nämä ohjeet eivät ole valmiit...

OPTION

Record a value that appears most frequently in sources of information.

LC-PCC

LC/PCC practice: Cataloger's judgment.

OPTION

Merkitään tiedonlähteissä useimmin esiintyvä arvo.OPTION

Record a value of Manifestation: title proper of a manifestation that embodies a work.

LC-PCC

LC/PCC practice: Apply the option. Prefer the option to record title of work if one is available.

LC/PCC practice: See the Metadata Guidance documentation: Work: preferred title of work: additional omissions and changes: parts of works.

OPTION

Merkitään teoksen sisältävän manifestaation elementin Manifestaatio: päänimeke arvo.For general guidance on unstructured descriptions, see Guidance: Recording methods. Recording an unstructured description.


Rakenteistamattomien kuvailujen yleinen ohjeistus, katso Ohjeistus: Merkitsemistavat. Rakenteistamattoman kuvailun merkitseminen.Omissions and changes to a title


Poisjättämiset ja muutokset nimekkeessäAlternative titles

CONDITION

A value of Work: title of work includes an alternative title.


Vaihtoehtoiset nimekkeet

EHTO

Elementin Teos: teoksen nimeke arvo sisältää vaihtoehtoisen nimekkeen.CONDITION OPTION

Record a value that omits an alternative title.

LC-PCC

LC/PCC practice: Apply the option.

EHDOLLINEN VAIHTOEHTO

Merkitään arvo, josta jätetään pois vaihtoehtoinen nimeke.


Mäkelä, Sirpa, 1955- Agrippa
EI: Mäkelä, Sirpa, 1955- Agrippa, eli, Erään maagikon matka
EI: Mäkelä, Sirpa, 1955- Erään maagikon matka

Additional omissions and changes

OPTION

Apply the options from Manifestation: title of manifestation as applicable:

LC-PCC

LC/PCC practice: Apply the options when they are applicable.

LC/PCC practice: See the Metadata Guidance documentation: Work: preferred title of work: additional omissions and changes: parts of works.

Muut poisjättämiset ja muutokset

VAIHTOEHTO

Noudatetaan vaihtoehtoja kohdassa Manifestaatio: manifestaation nimeke soveltuvin osin:Different titles or forms of title for the same work

CONDITION

A work is embodied by two or more manifestations that have different values of Manifestation: title proper.


Saman teoksen erilaiset nimekkeet tai nimekkeen muodot

EHTO

Teos sisältyy useampaan kuin yhteen manifestaatioon, joilla on erilaiset arvot elementille Manifestaatio: päänimeke.CONDITION OPTION

Record a value of Manifestation: title proper that appears most frequently in manifestations that embody a work.

LC-PCC

LC/PCC practice: Apply the option first to works created after 1500.

EHDOLLINEN VAIHTOEHTO

Merkitään elementin Manifestaatio: päänimeke arvo, joka esiintyy useimmiten teoksen sisältävissä manifestaatioissa.


LC-PCC: järjestys 1.

Nuorena nukkunut / Sillanpää
Kirjasampo: "Teos, joka tunnetaan nykyään myös nimellä Silja - nuorena nukkunut ..."

Fikka:

 • Nuorena nukkunut  21 osumaa
 • Silja ... 2 osumaa

=> 

Sillanpää, F. E., 1888-1964. Nuorena nukkunut
EI: Sillanpää, F. E., 1888-1964. Silja - nuorena nukkunut

Vastaavasti useimmusperiaatteen mukaan meillä on:

Kivi, Aleksis, 1834-1872. Seitsemän veljestä
EI: Kivi, Aleksis, 1834-1872. Seitsemän weljestä

CONDITION OPTION

Record a value of Manifestation: title proper that appears in the first manifestation that embodies a work.

LC-PCC

LC/PCC practice: Apply the option second to works created after 1500.

EHDOLLINEN VAIHTOEHTO

Merkitään elementin Manifestaatio: päänimeke arvo, joka esiintyy ensimmäisessä teoksen sisältävässä manifestaatiossa.


LC-PCC:järjestys 2.

Mustajoki, Pertti, 1943- Paahtoleipäkatastrofi
EI: Mustajoki, Pertti, 1943- Berliininmunkki ja muita kirjoituksia painonhallinnasta

 • molemmat julkaistu kerran ← useimmuusperiaate ei päde
 • varhaisempi: Paahtoleipäkatastrofi, 2003 (Berliininmunkki 2009)

CONDITION OPTION

Record a value of Expression: preferred title of expression for a representative expression of a work.

LC-PCC

LC/PCC practice: Cataloger's judgment. If applying the option, use the criteria given in this section to decide what is the preferred title of a representative expression.

EHDOLLINEN VAIHTOEHTO

Merkitään elementin Ekspressio: ekspression ensisijainen nimeke arvo teoksen edustavalle ekspressiolle.CONDITION OPTION

Record a value of Manifestation: title proper that appears in the first manifestation received by an agent who creates the metadata.

LC/PCC practice: Apply the option third to works created after 1500.

EHDOLLINEN VAIHTOEHTO

Merkitään arvo elementille Manifestaatio: päänimeke arvo, joka esiintyy ensimmäisessä metatietoa tuottavan toimijan saamassa manifestaatiossa.


LC-PCC:järjestys 3.

Preferred titles of work that are created before 1501

 

Ennen vuotta 1501 luodun teoksen ensisijaiset nimekkeetCONDITION

A value of Work: date of work is before 1501.

A value of Expression: language of expression for an expression that realizes a work is not classical Greek or Byzantine Greek.

 

EHTO

Elementin Teos: teoksen ajankohta arvo on vuotta 1501 aiempi.

Elementin Ekspressio: ekspression kieli arvo teoksen toteuttavalle ekspressiolle ei ole klassisen tai bysantin kreikan kielinen.CONDITION OPTION

Record a title that appears most frequently in the original language in a modern source of information.

 

LC-PCC

LC/PCC practice: Apply the option.

EHDOLLINEN VAIHTOEHTO

Merkitään nimeke, joka esiintyy yleisimmin alkukielellä nykypäivän tiedonlähteessä.


Chanson de Roland
EI: Rolandin laulu
(EI: La Chanson de Roland)
fre
1140-1170

CONDITION

A value of Work: date of work is before 1501.

A value of Expression: language of expression for an expression that realizes a work is not classical Greek or Byzantine Greek.

The evidence of a modern reference source of information is inconclusive.

 

 

EHTO

Elementin Teos: teoksen ajankohta arvo on vuotta 1501 aiempi.

Elementin Ekspressio: ekspression kieli arvo teoksen toteuttavalle ekspressiolle ei ole klassisen tai bysantin kreikan kielinen.

Nykypäivän tiedonlähde ei sisällä varmaa tietoa.CONDITION OPTION

Record a title that is found most frequently in a source of information, in this order of preference:

 1. modern editions
 2. early editions
 3. manuscript copies.

 

LC-PCC

LC/PCC practice: Apply the option.

EHDOLLINEN VAIHTOEHTO

Merkitään nimeke, joka esiintyy yleisimmin tiedonlähteessä, tässä tärkeysjärjestyksessä:

 1. uudet painokset
 2. varhaiset painokset
 3. käsikirjoitukset.

<esimerkki>

Classical or Byzantine Greek works

 

Klassiset tai bysanttilaiset kreikankieliset teoksetCONDITION

A work is originally written in classical Greek or created by a Greek church father or other Byzantine writer before 1453.

 

 

EHTO

Teos on alun perin kirjoitettu klassiseksi kreikaksi tai kreikkalaisen kirkkoisän tai muun bysanttilaisen kirjoittajan tekemä ennen vuotta 1453.CONDITION OPTION

Record a title that is found most frequently in a language preferred by the agent who creates the metadata.

 

LC-PCC

LC/PCC practice: Apply the option first. The preferred language is English.

EHDOLLINEN VAIHTOEHTO

Merkitään nimeke, joka esiintyy yleisimmin metatietoja tuottavan toimijan ensisijaisesti käyttämällä kielellä.


LC/PCC:  järjestys 1.

Ensisijainen kieli on suomi.

Platon, 428 eaa. tai 427 eaa.-348 eaa. tai 347 eaa. Valtio
EI: Platon, 428 eaa. tai 427 eaa.-348 eaa. tai 347 eaa. Πολιτεία
EI: Platon, 428 eaa. tai 427 eaa.-348 eaa. tai 347 eaa. Politeia
EI: Platon, 428 eaa. tai 427 eaa.-348 eaa. tai 347 eaa. Res publica

CONDITION OPTION

Record a title in Latin if there is no well-established title in a language preferred by the agent who creates the metadata.

 

LC-PCC

LC/PCC practice: Apply the option second.

EHDOLLINEN VAIHTOEHTO

Nimeke merkitään latinaksi, jos vakiintunutta nimekettä ei ole metatietoja tuottavan toimijan ensisijaisesti käyttämällä kielellä.


LC/PCC: järjestys 2.

<esimerkki>

CONDITION OPTION

Record a title in Greek using the options at Title of work that is found in a non-preferred script if there is no well-established title in a language preferred by the agent who creates the metadata, and there is no title in Latin.

 

LC-PCC

LC/PCC practice: Apply the option third.

EHDOLLINEN VAIHTOEHTO

Nimeke merkitään kreikaksi käyttämällä ohjeessa Teoksen nimeke, joka poikkeaa käytetystä kirjoitusjärjestelmästä olevia vaihtoehtoja, jos vakiintunutta nimekettä ei ole metatietoja tuottavan toimijan ensisijaisesti käyttämällä kielellä eikä nimekettä ole latinaksi.


LC/PCC: järjestys 3.

Epifanios, Salamislainen. Panarion  
EI: Epifanios, Salamislainen. Πανάριον
(warning)  translitterointi tarkistetava


Titles of works that are not found in an original language or is not applicable

CONDITION

A value of Work: title of work in an original language is not available or is not applicable because:

 • manifestations that embody a work do not contain titles (e.g., some manuscripts, sculptures, choreographic works)
 • manifestations that embody a work are not available (e.g., no manifestations of the work are known to exist)
 • a source of information does not contain a title for a work in the original language

 

 

Teosten nimekkeet, joiden alkukielinen muoto ei ole tiedossa tai sovellettavissa

EHTO

Elementin Teos: teoksen nimeke alkukielistä arvoa ei ole saatavilla tai sovellettavissa, sillä:

 • teoksen sisältävissä manifestaatioissa ei esiinny nimekkeitä (esim. jotkut käsikirjoitukset, veistokset, koreografiat)
 • teoksen sisältäviä manifestaatioita ei ole saatavilla (esim. teoksen manifestaatioita ei tiedetä olevan olemassa)
 • tiedonlähde ei sisällä teoksen alkukielistä nimekettä

SL

Sovelletaan tätä ohjetta kokoelmien kuvailussa.


CONDITION OPTION

Record, in this order of preference:

 1. a well-established title from a modern reference source in a language preferred by the agent who creates the metadata
 2. a title devised by the agent who creates the metadata. See Manifestation: title proper. Devised titles proper.

 

LC-PCC

LC/PCC practice: Apply the option.

LC/PCC practice: See the Metadata Guidance documentation: Work: preferred title of work: title not found in original language or is not applicable.

EHDOLLINEN VAIHTOEHTO

Merkitään, tässä tärkeysjärjestyksessä:

 1. vakiintunut nimeke nykypäivän tietolähteestä metatietoja tuottavan toimijan ensisijaisesti käyttämällä kielellä
 2. metatietoja tuottavan toimijan sepittämä nimeke. Katso Manifestaatio: päänimeke. Sepitetyt päänimekkeet.

SL

Vakiintuneen nimekkeen valinnassa voidaan käyttää erikielisiä tietolähteitä. Voidaan merkitä sepitetty nimeke.

Ei käytetä termiä Käsikirjoitus sepitettynä nimekkeenä.

Sepitykset ohje puuttuu

Titles of works that are found in a non-preferred script

CONDITION

A value of Work: title of work is found in a script that differs from a script that is preferred by an agent who creates the metadata.

 


Teosten nimekkeet, jotka poikkeavat ensisijaisesti käytettävästä kirjoitusjärjestelmästä

EHTO

Elementin Teos: teoksen nimeke arvon kirjoitusjärjestelmä eroaa metatietoja tuottavan toimijan ensisijaisesti käyttämästä kirjoitusjärjestelmästä.CONDITION OPTION

Transliterate the title using a scheme chosen by an agent who creates the metadata.

 

LC-PCC

LC/PCC practice: Apply the option.

EHDOLLINEN VAIHTOEHTO

Nimeke translitteroidaan käyttämällä metatietoja tuottavan toimijan valitsemaa skeemaa.

SL

Noudatetaan vaihtoehtoa vuoden 1500 jälkeen luotuihin teoksiin ja ennen vuotta 1501 luotuihin ei-anonyymeihin teoksiin.

Jälkeen 1500:

Murakami, Haruki, 1949- Afuta daku
EI: Murakami, Haruki, 1949- アフターダーク
EI: Murakami, Haruki, 1949- Pimeän jälkeen
(warning) translitterointia ei tarkistettu

Ennen 1501:

<esimerkki - tarvittaisiin suomalainen...>

Sodankäynnin taito:
Sunzi, active 6th century B.C. Sunzi bing fa
EI: Sunzi, active 6th century B.C. 孙子兵法>
EI: Sunzi, active 6th century B.C. Sodankäynnin taito

CONDITION OPTION

Record the title or form of title that appears most frequently in a source of information in a script preferred by an agent who creates the metadata.

 

LC-PCC

LC/PCC practice: Apply the option for anonymous works created before 1501 and written neither in Greek nor in the Latin alphabet. Choose as the preferred title an established title in English if there is one.

EHDOLLINEN VAIHTOEHTO

Merkitään nimeke tai nimekkeen muoto, joka esiintyy yleisimmin tiedonlähteessä metatietoja tuottavan toimijan ensisijaisesti käyttämällä kirjoitusjärjestelmällä.

SL

Ei noudateta vaihtoehtoa.

Ennen 1501:

Tuhat ja yksi yötä
EI: أَلْف لَيْلَة وَلَيْلَة‎
EI: ʾAlf layla wa-layla

Data provenance

OPTION

Record a source of information. For general guidance, see Guidance: Data provenance. Recording a source of metadata.

LC-PCC

LC/PCC practice: Apply this option if 1) the metadata has been taken from a source other than the manifestation being described and there is a requirement to record that source OR 2) if directed to do so by other LC/PCC documentation.

Tietojen provenienssi

VAIHTOEHTO

Merkitään tiedonlähde. Yleinen ohjeistus, katso Ohjeistus: TIetojen provenienssi. Metatietojen lähteen merkitseminen.


MARC 21 Authority

 • 670 ** $a, b [unstructured description]
  MARC 21
 • Authority 670 ** $u, w [identifier]

Recording a structured description

This recording method is not applicable to this element.

 


Rakenteistetun kuvailun merkitseminen

Tämä merkitsemistapa ei ole sovellettavissa tähän elementtiin.Recording an identifier

Record an identifier that is a stringified IRI for an instance of a Nomen.

For general guidance on identifiers, see Guidance: Recording methods. Recording an identifier.

 


Tunnisteen merkitseminen

Merkitään entiteetin Nomen tapauksen IRIn muotoon merkitty tunniste.

Tunnisteiden yleinen ohjeistus, katso Ohjeistus: Merkitsemistavat. Tunnisteen merkitseminen.Recording an IRI

Record an IRI for an instance of a Nomen as a real-world object.

Do not record an IRI for the entity that is being described.

A nomen references the Nomen: nomen string that is the value of an appellation element.

For general guidance on IRIs, see Guidance: Recording methods. Recording an IRI.

 


IRIn merkitseminen

Merkitään entiteetin Nomen tapauksen IRI todellisen maailman objektina.

Kuvailtavana olevalle entiteetille ei merkitä IRIä.

Nomen viittaa elementtiin Nomen: nomenin merkkijono , joka on nimityselementin arvo.

IRIen yleinen ohjeistus, katso Ohjeistus: Merkitsemistavat. IRIn merkitseminen.Related Elements

For broader elements, see

RDA Entity: preferred name of RDA entity

Work: title of work

For the inverse of this element, see Nomen: preferred title of work of.

 


Liittyvät elementit

Laajemmat elementit, katso

RDA-entiteetti: RDA-entiteetin ensisijainen nimi

Teos: teoksen nimeke

Käänteiselementti, katso Nomen: ensisijainen nimeke teokselle.

Teoksen ensisijainen nimeke

Entiteetit > Teos > teoksen ensisijainen nimeke


Teos luotu vuoden 1500 jälkeen

...