Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Entiteetit > Teos > teoksen auktorisoitu hakutieto

Table of Contents

...

authorized access point for work

...

Teoksen auktorisoitu hakutieto

Teoksen auktorisoidun hakutiedon merkitseminen

(error) RDA-teksti näille on missä: Vakiintunut kokoava nimeke / conventional collective title

Merkitse teka-sanaston mukainen teoksen auktorisoitu hakumuoto, jos saatavissa.
Jos teos puuttuu teka-sanastossa, niin luo teoksesta hakutietosanastoon, jos mahdollista.
Minimissään merkitse teoksen hakutieto bibliografiseen tietueeseen.

Hakutiedon merkitsemisestä ks. ohje (LINKKI)
// -> teoksen hakutieto -> teoksen ensisijainen nimeke

Sisällytä tarvittaessa teoksen hakutietojen lisäelementtejä ja määritteitä auktorisoituun hakutietoon, jos niitä tarvitaan eri hakutietojen erottamiseen toisistaan tai teoksen identifioinnin helpottamiseen, katso teoksen hakutieto. Teoksen hakutietojen lisäelementit ja -määritteet (LINKKI)

 • teoksen kategoria
 • teoksen ajankohta
 • musiikkiteoksen numerointi
 • teoksen alkuperään liittyvä paikka
 • muu määrite
 • toimijan auktorisoitu hakutieto (tarkenteena teoksen nimelle)

Huom! Jos teos on liikkuvan kuvan teos (elokuva), niin hakutietoon merkitään teoksen kategoria ja ajankohta

Esimerkki
130 0# $a Tuntematon sotilas (elokuva : 2017)

Jos teoksella on päävastuullinen tekijä, niin muodosta teoksen auktorisoitu hakutieto yhdistämällä

 • (ensimmäisen) päävastuullisen tekijän auktorisoitu hakutieto ja
 • teoksen ensisijainen nimeke

Esimerkki
100 1# $a Andersson, Claes, $d 1937-2019. $t Bakom bilderna


Aggregoivat teokset

(error) ...

Jos aggregoivalla teoksella on kokoava nimeke, niin sen sisältämiä teoksia ei merkitä teoksen hakutietoon. Jos kokoava nimeke puuttuu, niin teoksen sisältämistä teoksista muodotetaan teoksen hakutieto; tämä koskee myös kahden tai useamman eri tekijän teoksia.

Esimerkki
<Rönkä>

Esimerkki
<Nimeke1 / Tekijä1. Nimeke2 / Tekijä 2.>
SL

Pakollinen suppean tason kuvailussa.

Yhteistyössä tehdyn teoksen tunnistaa seuraavista ominaisuuksista:

1. aineistossa ei ole selkeästi ilmaistu, kuka tekijöistä on päävastuussa

2. aineisto ei koostu erillisistä teoksista, joilla on omat tekijänsä.

Eri tekijöiden teoksista koostuvan kokoomateoksen tunnistaa mm. seuraavista ominaisuuksista:

1. aineistossa on ilmaistu, kuka on tehnyt minkäkin osan teoksesta

2. aineistossa on usein mainittu kokoaja tai toimittaja

3. tekijöinä on mainittu henkilöitä, jotka eivät ole voineet tehdä teosta yhteistyössä esim. elinajan perusteella.

EHDOLLINEN VAIHTOEHTO

Record a separate base access point for each part.

Esimerkki

Tennyson, Alfred Tennyson, Baron, 1809–1892. Gareth and Lynette

Tennyson, Alfred Tennyson, Baron, 1809–1892. Lancelot and Elaine

Tennyson, Alfred Tennyson, Baron, 1809–1892. The passing of Arthur

Homer. Iliad. Book 1

Homer. Iliad. Book 6

Homer. Iliad. Book 20

Homer. Iliad. Book 24

For general guidance on structured descriptions, see Guidance: Recording methods. Recording a structured description.

Rakenteistettujen kuvailujen yleinen ohjeistus, katso Ohjeistus: Merkitsemistavat. Rakenteistetun kuvailun merkitseminen.

EHDOLLINEN VAIHTOEHTO

Use a value of a Work: title of work that is a devised title to form a base access point.

Esimerkki

Authorship and structure of Wuthering Heights

Education in England

EHDOLLINEN VAIHTOEHTO

Käytetään elementin Teos: teoksen nimeke arvoa, joka on sepitetty nimeke, hakutiedon perustan muodostamiseen.

Esimerkki

Authorship and structure of Wuthering Heights

Education in England

View in Context Example

Teos

teoksen auktorisoitu hakutieto: Iphigenia (Motion picture)

teoksen varianttihakutieto: Ιφιγένεια (Motion picture)

teoksen varianttihakutieto: Ifigeneia (Motion picture)

teoksen ensisijainen nimeke: Iphigenia

teoksen varianttinimeke: Ιφιγένεια

teoksen varianttinimeke: Ifigeneia

teoksen kategoria: Motion picture

teoksen alkuperään liittyvä paikka: Greece

edustavan ekspression sisältötyyppi: kaksiulotteinen liikkuva kuva

kuvaaja (toimija): Arvanitēs, Giōrgos

elokuvaohjaaja (toimija): Kakogiannēs, Michalēs

elokuvaversio teoksesta: Euripides. Iphigenia in Aulis

teoksen historia: Iphigenia is the third motion pictured directed by Michalēs Kakogiannēs that is based on a play by Euripides. Kakogiannēs adds some characters who were not in the original play, including the Greek hero Odysseus. The film was released in 1977

authorized access point for work


teoksen auktorisoitu hakutietoDefinition and Scope

A nomen that is an access point of work that is selected for preference in a specific vocabulary encoding scheme.


Määritelmä ja soveltamisala

Nomen, joka on teoksen hakutieto, joka on valittu ensisijaiseksi tietyssä sanaston merkintäjärjestelmässä.Prerecording

For guidance and instructions on the criteria that are used to determine that a work is distinct from other works, see Work. Entity boundary.

For instructions on constructing an access point for a new expression of an existing work (e.g., an abridgement, a translation), see Expression: authorized access point for expression.

LC-PCC

LC/PCC Core for authority records in the LC/NAF.

LC practice: LC does not give "controlled" access points for series in new LC original cataloging bibliographic records, does not update series authorized access points in existing bibliographic records, and does not consult, make, or update series authority records. LC will "pass through" the series information already in bibliographic records used by LC as copy.

PCC practice: Searching for series authority records, tracing the series (creating structured descriptions), and the creation and maintenance of series authority records are optional.

LC/PCC practice: See the Metadata Guidance documentation: Work elements.

LC/PCC practice: See the Metadata Guidance documentation: Series/Subseries elements.

Huomioitavaa ennen merkitsemistä

Muista teoksista erillisen teoksen kuvailun ehtojen ohjeistus ja ohjeet, katso Teos. Entiteetin rajat.

Olemassa olevan teoksen uuden ekspression (esim. lyhennelmä, käännös) hakutiedon muodostamisen ohjeet, katso Ekspressio: ekspression auktorisoitu hakutieto.

SL


Pakollinen suppean tason kuvailussa.

Yhteistyössä tehdyn teoksen tunnistaa seuraavista ominaisuuksista:

1. aineistossa ei ole selkeästi ilmaistu, kuka tekijöistä on päävastuussa

2. aineisto ei koostu erillisistä teoksista, joilla on omat tekijänsä.


Eri tekijöiden teoksista koostuvan kokoomateoksen tunnistaa mm. seuraavista ominaisuuksista:

1. aineistossa on ilmaistu, kuka on tehnyt minkäkin osan teoksesta

2. aineistossa on usein mainittu kokoaja tai toimittaja

3. tekijöinä on mainittu henkilöitä, jotka eivät ole voineet tehdä teosta yhteistyössä esim. elinajan perusteella.

yhteistyöstä ja aggregaateista on muita sääntökohti, ks alla

Recording

Record this element as a value of Nomen: nomen string or as an instance of a Nomen.

For a variation in a value of this element that is associated with a work that is a unit, issue, or iteration of a diachronic work, see Guidance: Resource description. Describing a work. Describing a diachronic work.


Merkitseminen

Merkitään tämän elementin arvo elementin Nomen: nomenin merkkijono arvona tai entiteetin Nomen tapauksena.

Diakronisen teoksen osaan, numeroon tai iteraatioon liittyvän elementin arvon vaihtelut, katso Ohjeistus: Aineiston kuvailu. Teoksen kuvailu. Diakronisen teoksen kuvailu.

SL

Ensisijainen merkitsemistapa on rakenteistettu.

Rakenteistamatonta kuvailutapaa ei voi käyttää (ks seuraava kohta), joten linjausta ei tarvita

Diakronisen teoksen ohjeet...

Recording an unstructured description

This recording method is not applicable to this element.


Rakenteistamattoman kuvailun merkitseminen

Tämä merkitsemistapa ei ole sovellettavissa tähän elementtiin.Recording a structured description


Rakenteistetun kuvailun merkitseminenVAIHTOEHTO

Record a value that is selected within a vocabulary encoding scheme as an authorized form of Work: access point for work.

LC-PCC

LC/PCC practice: Apply the option by using an access point established in the LC/NACO Authority file. If no authorized form has been established in the LC/NACO Authority file, apply the option by (1) establishing a value of Work: access point for work as the authorized form in the LC/NACO Name Authority file, and/or (2) Recording a value of Work: access point for work on a bibliographic record.

VAIHTOEHTO

Merkitään arvo, joka on valittu sanaston merkintäjärjestelmässä elementin Teos: teoksen hakutietoauktorisoiduksi muodoksi.

SL

Noudatetaan vaihtoehtoa, jos hakutieto on poimittavissa teosauktoriteettitietokannasta.


VAIHTOEHTO

Record a value of Work: access point for work.

LC-PCC

LC/PCC practice: Do not apply the option.

VAIHTOEHTO

Merkitään arvo elementille Teos: teoksen hakutieto.VAIHTOEHTO

Construct an access point by applying a string encoding scheme to the values of one or more other elements.

LC-PCC

LC/PCC practice: Apply the option.

VAIHTOEHTO

Muodostetaan hakutieto soveltaen merkkijonon merkintäjärjestelmää yhden tai useamman elementin arvoihin.

SL

Noudatetaan Teoksen auktorisoidun hakutiedon tarkennettua ohjetta


EHTO

A work is an aggregating work.


EHTO

Teos on aggregoiva teos.EHDOLLINEN VAIHTOEHTO

Record a separate value of Work: access point for work for each work that

Definition and Scope

A nomen that is an access point of work that is selected for preference in a specific vocabulary encoding scheme.

Määritelmä ja soveltamisala

Nomen, joka on teoksen hakutieto, joka on valittu ensisijaiseksi tietyssä sanaston merkintäjärjestelmässä.

Prerecording

For guidance and instructions on the criteria that are used to determine that a work is distinct from other works, see Work. Entity boundary.

For instructions on constructing an access point for a new expression of an existing work (e.g., an abridgement, a translation), see Expression: authorized access point for expression.

LC-PCC

LC/PCC Core for authority records in the LC/NAF.

LC practice: LC does not give "controlled" access points for series in new LC original cataloging bibliographic records, does not update series authorized access points in existing bibliographic records, and does not consult, make, or update series authority records. LC will "pass through" the series information already in bibliographic records used by LC as copy.

PCC practice: Searching for series authority records, tracing the series (creating structured descriptions), and the creation and maintenance of series authority records are optional.

LC/PCC practice: See the Metadata Guidance documentation: Work elements.

LC/PCC practice: See the Metadata Guidance documentation: Series/Subseries elements.

Huomioitavaa ennen merkitsemistä

Muista teoksista erillisen teoksen kuvailun ehtojen ohjeistus ja ohjeet, katso Teos. Entiteetin rajat.

Olemassa olevan teoksen uuden ekspression (esim. lyhennelmä, käännös) hakutiedon muodostamisen ohjeet, katso Ekspressio: ekspression auktorisoitu hakutieto.

yhteistyöstä ja aggregaateista on muita sääntökohti, ks alla

Recording

Record this element as a value of Nomen: nomen string or as an instance of a Nomen.

For a variation in a value of this element that is associated with a work that is a unit, issue, or iteration of a diachronic work, see Guidance: Resource description. Describing a work. Describing a diachronic work.

Merkitseminen

Merkitään tämän elementin arvo elementin Nomen: nomenin merkkijono arvona tai entiteetin Nomen tapauksena.

Diakronisen teoksen osaan, numeroon tai iteraatioon liittyvän elementin arvon vaihtelut, katso Ohjeistus: Aineiston kuvailu. Teoksen kuvailu. Diakronisen teoksen kuvailu.

SL

Ensisijainen merkitsemistapa on rakenteistettu.

Rakenteistamatonta kuvailutapaa ei voi käyttää (ks seuraava kohta), joten linjausta ei tarvita

Diakronisen teoksen ohjeet...

Recording an unstructured description

This recording method is not applicable to this element.

Rakenteistamattoman kuvailun merkitseminen

Tämä merkitsemistapa ei ole sovellettavissa tähän elementtiin.

Recording a structured description

Rakenteistetun kuvailun merkitseminen

VAIHTOEHTO

Record a value that is selected within a vocabulary encoding scheme as an authorized form of Work: access point for work.

LC-PCC

LC/PCC practice: Apply the option by using an access point established in the LC/NACO Authority file. If no authorized form has been established in the LC/NACO Authority file, apply the option by (1) establishing a value of Work: access point for work as the authorized form in the LC/NACO Name Authority file, and/or (2) Recording a value of Work: access point for work on a bibliographic record.

VAIHTOEHTO

Merkitään arvo, joka on valittu sanaston merkintäjärjestelmässä elementin Teos: teoksen hakutietoauktorisoiduksi muodoksi.

SL

Noudatetaan vaihtoehtoa, jos hakutieto on poimittavissa teosauktoriteettitietokannasta.

VAIHTOEHTO

Record a value of Work: access point for work.

LC-PCC

LC/PCC practice: Do not apply the option.

VAIHTOEHTO

Merkitään arvo elementille Teos: teoksen hakutieto.

VAIHTOEHTO

Construct an access point by applying a string encoding scheme to the values of one or more other elements.

LC-PCC

LC/PCC practice: Apply the option.

VAIHTOEHTO

Muodostetaan hakutieto soveltaen merkkijonon merkintäjärjestelmää yhden tai useamman elementin arvoihin.

SL

Noudatetaan Teoksen auktorisoidun hakutiedon tarkennettua ohjetta

EHTO

A work is an aggregating work.

EHTO

Teos on aggregoiva teos.

EHDOLLINEN VAIHTOEHTO

Record a separate value of Work: access point for work for each work that is realized by expressions that are aggregated in a compilation.

LC-PCC

LC/PCC practice: Do not apply the option unless the compilation lacks a collective title.

EHDOLLINEN VAIHTOEHTO

Merkitään elementin Teos: teoksen hakutieto erillinen arvo jokaiselle koosteeseen aggregoitujen ekspressioiden toteuttamalle teokselle.

SL

Ei noudateta vaihtoehtoa, jos aggregoivalla teoksella (konaisuudella) on kokoava nimeke. Auktorisoidun hakutiedon muodostamisessa ja merkitsemisessä noudatetaan Teoksen auktorisoidun hakutiedon tarkennettua ohjetta

Manifestaatio:

100 1# ‡a Rönkä, Matti, ‡e kirjoittaja.
245 10 ‡a Kahden maan kulkija / ‡c Matti Rönkä.
500 ## ‡a Teokset julkaistu aiemmin erikseen.
505 0# ‡a Isä, poika ja paha henki -- Tuliaiset Moskovasta -- Väärän maan vainaja.
700 12 ‡i Sisältää (ekspressio): ‡a Rönkä, Matti. ‡t Isä, poika ja paha henki. ‡l Suomi.
700 12 ‡i Sisältää (ekspressio): ‡a Rönkä, Matti. ‡t Tuliaiset Moskovasta. ‡l Suomi.
700 12 ‡i Sisältää (ekspressio): ‡a Rönkä, Matti. ‡t Väärän maan vainaja. ‡l Suomi.

→ mitä teoksen auktorisoituun hakutietoon? Eli jos nuo sisältyvät eivät olisi julkaistu myös erikseen, niin niitä ei auktorisoitaisi?

EHTO

A work is an aggregating work.

A work is planned to aggregate expressions that realize works created by two or more agents.

A work has no value of Work: title of work that is a collective title.

EHTO

Teos on aggregoiva teos.

Teoksen on suunniteltu aggregoivan ekspressioita, jotka toteuttavat useamman kuin yhden toimijan luomia teoksia.

Teoksella ei ole elementin Teos: teoksen nimeke arvoa, joka on kokoava nimeke.

EHDOLLINEN VAIHTOEHTO

Record a separate value of Work: access point for work for each work that is realized by expressions that are aggregated in a compilation.

Esimerkki

Willis, Irene Cooper. Authorship of Wuthering Heights

Sanger, Charles Percy, 1871–1930. The structure of Wuthering Heights

Adams, Francis, –1891. History of the elementary school contest in England

Morley, John, 1838–1923. The struggle for national education

LC-PCC

LC/PCC practice: Do not apply the option unless the compilation lacks a collective title

LC-PCC

LC/PCC practice: Apply the option.

EHDOLLINEN VAIHTOEHTO

Merkitään elementin Teos: teoksen hakutieto erillinen arvo jokaiselle koosteeseen aggregoitujen ekspressioiden toteuttamalle teokselle.

Esimerkki

Willis, Irene Cooper. Authorship of Wuthering Heights

Sanger, Charles Percy, 1871–1930. The structure of Wuthering Heights

Adams, Francis, –1891. History of the elementary school contest in England

Morley, John, 1838–1923. The struggle for national education

SL

SL

Ei noudateta vaihtoehtoa, jos aggregoivalla teoksella (konaisuudella) on kokoava nimeke. Auktorisoidun hakutiedon muodostamisessa ja merkitsemisessä noudatetaan Teoksen auktorisoidun hakutiedon tarkennettua ohjetta

AineistossaManifestaatio:

Nimeke1 / Tekijä1. Nimeke2 / Tekijä 2.

Tehdään auktoriteetit 

 • Tekijä1. Nimeke1
 • Tekijä2. Nimeke2

mutta auktoriteettia itse teokset sisältävälle aineistolle?

EHTO

A work is an aggregating work.

A work is planned to aggregate expressions that realize two or more parts of another work that are unnumbered or non-consecutively numbered.

EHTO

Teos on aggregoiva teos.

Teoksen on suunniteltu aggregoivan ekspressioita, jotka toteuttavat toisen teoksen useamman kuin yhden numeroimattoman tai ei-peräkkäisesti numeroidun osan.

100 1# ‡a Rönkä, Matti, ‡e kirjoittaja.
245 10 ‡a Kahden maan kulkija / ‡c Matti Rönkä.
500 ## ‡a Teokset julkaistu aiemmin erikseen.
505 0# ‡a Isä, poika ja paha henki -- Tuliaiset Moskovasta -- Väärän maan vainaja.
700 12 ‡i Sisältää (ekspressio): ‡a Rönkä, Matti. ‡t Isä, poika ja paha henki. ‡l Suomi.
700 12 ‡i Sisältää (ekspressio): ‡a Rönkä, Matti. ‡t Tuliaiset Moskovasta. ‡l Suomi.
700 12 ‡i Sisältää (ekspressio): ‡a Rönkä, Matti. ‡t Väärän maan vainaja. ‡l Suomi.

→ mitä teoksen auktorisoituun hakutietoon? Eli jos nuo sisältyvät eivät olisi julkaistu myös erikseen, niin niitä ei auktorisoitaisi?

EHTO

A work is an aggregating work.

A work is planned to aggregate expressions that realize works created by two or more agents.

A work has no value of Work: title of work that is a collective title.


EHTO

Teos on aggregoiva teos.

Teoksen on suunniteltu aggregoivan ekspressioita, jotka toteuttavat useamman kuin yhden toimijan luomia teoksia.

Teoksella ei ole elementin Teos: teoksen nimeke arvoa, joka on kokoava nimeke.EHDOLLINEN VAIHTOEHTO

Record a separate value of Work: access point for work for each work that is realized by expressions that are aggregated in a compilation.


Esimerkki

Willis, Irene Cooper. Authorship of Wuthering Heights

Sanger, Charles Percy, 1871–1930. The structure of Wuthering Heights


Adams, Francis, –1891. History of the elementary school contest in England

Morley, John, 1838–1923. The struggle for national education

LC-PCC

LC/PCC practice: Apply the option.

EHDOLLINEN VAIHTOEHTO

Merkitään elementin Teos: teoksen hakutieto erillinen arvo jokaiselle koosteeseen aggregoitujen ekspressioiden toteuttamalle teokselle.


Esimerkki

Willis, Irene Cooper. Authorship of Wuthering Heights

Sanger, Charles Percy, 1871–1930. The structure of Wuthering Heights


Adams, Francis, –1891. History of the elementary school contest in England

Morley, John, 1838–1923. The struggle for national education

SL

Ei noudateta vaihtoehtoa, jos aggregoivalla teoksella (konaisuudella) on

LC-PCC

LC/PCC practice: Do not apply the option.

EHDOLLINEN VAIHTOEHTO

Jokaiselle osalle merkitään erillinen hakutiedon perusta.

Esimerkki

Tennyson, Alfred Tennyson, Baron, 1809–1892. Gareth and Lynette

Tennyson, Alfred Tennyson, Baron, 1809–1892. Lancelot and Elaine

Tennyson, Alfred Tennyson, Baron, 1809–1892. The passing of Arthur

Homer. Iliad. Book 1

Homer. Iliad. Book 6

Homer. Iliad. Book 20

Homer. Iliad. Book 24

SL

Ei noudateta vaihtoehtoa, jos aggregoivalla teoksella (konaisuudella) on kokoava nimeke. Auktorisoidun hakutiedon muodostamisessa ja merkitsemisessä noudatetaan Teoksen auktorisoidun hakutiedon tarkennettua ohjetta

Valikoima tapaus?

Aineistossa:

Nimeke1 / Tekijä1. Nimeke2 / Tekijä 2.

Tehdään auktoriteetit 

 • Tekijä1. Nimeke1
 • Tekijä2. Nimeke2

mutta auktoriteettia itse teokset sisältävälle aineistolle?

EHTO

A work is an aggregating work.

A work is planned to aggregate expressions that realize two or more parts of another work that are unnumbered or non-consecutively numbered.


EHTO

Teos on aggregoiva teos.

Teoksen on suunniteltu aggregoivan ekspressioita, jotka toteuttavat toisen teoksen useamman kuin yhden numeroimattoman tai ei-peräkkäisesti numeroidun osan.EHDOLLINEN VAIHTOEHTO

Record a separate base access point for each part.

Esimerkki

Tennyson, Alfred Tennyson, Baron, 1809–1892. Gareth and Lynette

Tennyson, Alfred Tennyson, Baron, 1809–1892. Lancelot and Elaine

Tennyson, Alfred Tennyson, Baron, 1809–1892. The passing of Arthur


Homer. Iliad. Book 1

Homer. Iliad. Book 6

Homer. Iliad. Book 20

Homer. Iliad. Book 24

Base authorized access points for work

Teoksen auktorisoitujen hakutietojen perusta

VAIHTOEHTO

Use a value of Work: preferred title of work to form a base access point.

LC-PCC

LC/PCC practice: Apply Do not apply the option.

LC/PCC practice: See the Metadata Guidance documentation: Series/subseries: Work: authorized access point for work.

EHDOLLINEN VAIHTOEHTO

Jokaiselle osalle merkitään erillinen hakutiedon perusta.


Esimerkki

Tennyson, Alfred Tennyson, Baron, 1809–1892. Gareth and Lynette

Tennyson, Alfred Tennyson, Baron, 1809–1892. Lancelot and Elaine

Tennyson, Alfred Tennyson, Baron, 1809–1892. The passing of Arthur


Homer. Iliad. Book 1

Homer. Iliad. Book 6

Homer. Iliad. Book 20

Homer. Iliad. Book 24

SL

Ei noudateta vaihtoehtoa, jos aggregoivalla teoksella (konaisuudella) on kokoava nimeke. Auktorisoidun hakutiedon muodostamisessa ja merkitsemisessä noudatetaan Teoksen auktorisoidun hakutiedon tarkennettua ohjetta

Valikoima tapaus?

For general guidance on structured descriptions, see Guidance: Recording methods. Recording a structured description.Rakenteistettujen kuvailujen yleinen ohjeistus, katso Ohjeistus: Merkitsemistavat. Rakenteistetun kuvailun merkitseminen.
Base authorized access points for work


Teoksen auktorisoitujen hakutietojen perustaVAIHTOEHTO

Use a value of Work: preferred title of work to form a base access point.

LC-PCC

LC/PCC practice: Apply the option.

LC/PCC

VAIHTOEHTO

Käytetään elementin Teos: teoksen ensisijainen nimeke arvoa hakutiedon perustan muodostamiseen.

EHTO

A work is an aggregating work.

A work is planned to aggregate expressions that realize works created by two or more agents.

A work has no value of Work: title of work that is a collective title.

EHTO

Teos on aggregoiva teos.

Teoksen on suunniteltu aggregoivan ekspressioita, jotka toteuttavat useamman kuin yhden toimijan luomia teoksia.

Teoksella ei ole elementin Teos: teoksen nimeke arvoa, joka on kokoava nimeke.

LC-PCC

LC/PCC practice: In most cases, do not apply the option.

Emme sepittele aggregoiville teoksille nimekkeitä?

Format of base authorized access points for work

Apply the general instructions at Work: access point for work. Format of base access points for work.

 

Teoksen auktorisoitujen hakutietojen perustan esitystapa

Noudatetaan yleisiä ohjeita kohdassa Teos: teoksen hakutieto. Teoksen hakutietojen perustan esitystapa.

Additional elements and designations in authorized access points for work

Include values for other elements or designations in an access point if required:

 • to distinguish the access point from a value of an access point for another entity
 • to assist in the identification of the entity
 • to conform to a string encoding scheme

 

LC-PCC

LC/PCC practice: See the Metadata Guidance documentation: Work: access point for work: additional elements and designations.LC/PCC practice: See the Metadata Guidance documentation: SeriesSeries/subseries: Work: authorized access point for work.

Teoksen auktorisoitujen hakutietojen lisäelementit ja -määritteet

Sisällytetään tarvittaessa toisten elementtien tai määritteiden arvoja hakutietoon:

 • hakutiedon erottamiseksi toisen entiteetin hakutiedon arvosta
 • entiteetin identifioinnin helpottamiseksi
 • merkkijonon merkintäjärjestelmän noudattamiseksi

SL

Teoksen ajankohta (ensi-iltavuosi) on pakollinen lisäelementti elokuvan auktorisoidussa hakutiedossa.

VAIHTOEHTO

Apply the general instructions at Work: access point for work. Additional elements and designations in access points for work.

 

LC-PCC

LC/PCC practice: Apply the option.

VAIHTOEHTO

Noudatetaan yleisiä ohjeita kohdassa Teos: teoksen hakutieto. Teoksen hakutietojen lisäelementit ja -määritteet.

For collaborative works with uncertain or unknown origin, see Works of uncertain or unknown origin.

Yhteistyössä tehdyt teokset, joiden alkuperä on epävarma tai tuntematon, katso Teosten alkuperä epävarma tai tuntematon.

Additional elements for creator of work

 

Teoksen tekijän lisäelementit

VAIHTOEHTO

Use a value of Agent: authorized access point for agent as a qualifier for an access point.

 

LC-PCC

LC/PCC practice: Do not apply the option. Construct the authorized access point for work by combining Agent: authorized access point for agent, followed by a period, space, followed Work: preferred title of work. If more than one agent is collaboratively responsible for the work, use the value of Agent: authorized access point for agent corresponding to (in order of preference) the agent having principle responsibility of the work, or the first-named agent. Apply this policy statement for the creator based on the first or earliest volume received of a multipart monograph. Do not change the value of the Agent: authorized access point for agent that is the basis of the Work: authorized access point for work when subsequent volumes indicate additional creators are involved. Record the additional creators, when considered important, with Work: note on work and/or Agent: authorized access point for agent.

LC/PCC practice: See the Metadata Guidance documentation: Work: authorized access point for work: additional elements for creator of work.

LC/PCC practice: See the Metadata Guidance documentation: Series/subseries: Work: authorized access point for work.

VAIHTOEHTO

Käytetään elementin Toimija: toimijan auktorisoitu hakutieto arvoa hakutiedon lisäyksenä.

SL

Ei noudateta vaihtoehtoa.

Pyyntö linjausksen muuttamisesta 2024-05-17

SL-linjaus kieltää tekijä/nimeke kirjaukset

Esimerkki
Seitsemän veljestä (Kivi, Aleksis, 1834-1872)
EI: Kivi, Aleksis, 1834-1872. Seitsemän veljestä

Pitäisi linjata, kuten LC-PCC, että teoksen auktorisoitu hakutieto muodostetaan yhdistämällä tekiän auktorisoitu hakutieto + teoksen ensisijainen nimi...

100 1# $a Kivi, Aleksis, $d 1834-1872. $t Seitsemän veljestä

VAIHTOEHTO

Käytetään elementin Teos: teoksen ensisijainen nimeke arvoa hakutiedon perustan muodostamiseen.EHTO

A work is an aggregating work.

A work is planned to aggregate expressions that realize works created by two or more agents.

A work has no value of Work: title of work that is a collective title.


EHTO

Teos on aggregoiva teos.

Teoksen on suunniteltu aggregoivan ekspressioita, jotka toteuttavat useamman kuin yhden toimijan luomia teoksia.

Teoksella ei ole elementin Teos: teoksen nimeke arvoa, joka on kokoava nimeke.EHDOLLINEN VAIHTOEHTO

Use a value of a Work: title of work that is a devised title to form a base access point.


Esimerkki

Authorship and structure of Wuthering Heights

Education in England

LC-PCC

LC/PCC practice: In most cases, do not apply the option.

EHDOLLINEN VAIHTOEHTO

Käytetään elementin Teos: teoksen nimeke arvoa, joka on sepitetty nimeke, hakutiedon perustan muodostamiseen.


Esimerkki

Authorship and structure of Wuthering Heights

Education in England


Emme sepittele aggregoiville teoksille nimekkeitä?

Format of base authorized access points for work

Apply the general instructions at Work: access point for work. Format of base access points for work.

 


Teoksen auktorisoitujen hakutietojen perustan esitystapa

Noudatetaan yleisiä ohjeita kohdassa Teos: teoksen hakutieto. Teoksen hakutietojen perustan esitystapa.Additional elements and designations in authorized access points for work

Include values for other elements or designations in an access point if required:

 • to distinguish the access point from a value of an access point for another entity
 • to assist in the identification of the entity
 • to conform to a string encoding scheme

 

LC-PCC

LC/PCC practice: See the Metadata Guidance documentation: Work: access point for work: additional elements and designations.

LC/PCC practice: See the Metadata Guidance documentation: Series/subseries: Work: authorized access point for work.

Teoksen auktorisoitujen hakutietojen lisäelementit ja -määritteet

Sisällytetään tarvittaessa toisten elementtien tai määritteiden arvoja hakutietoon:

 • hakutiedon erottamiseksi toisen entiteetin hakutiedon arvosta
 • entiteetin identifioinnin helpottamiseksi
 • merkkijonon merkintäjärjestelmän noudattamiseksi

SL

Teoksen ajankohta (ensi-iltavuosi) on pakollinen lisäelementti elokuvan auktorisoidussa hakutiedossa.


VAIHTOEHTO

Apply the general instructions at Work: access point for work. Additional elements and designations in access points for work.

 

LC-PCC

LC/PCC practice: Apply the option.

VAIHTOEHTO

Noudatetaan yleisiä ohjeita kohdassa Teos: teoksen hakutieto. Teoksen hakutietojen lisäelementit ja -määritteet.For collaborative works with uncertain or unknown origin, see Works of uncertain or unknown origin.


Yhteistyössä tehdyt teokset, joiden alkuperä on epävarma tai tuntematon, katso Teosten alkuperä epävarma tai tuntematon.

Additional elements for creator of work

 


Teoksen tekijän lisäelementitVAIHTOEHTO

Use a value of Agent: authorized access point for agent as a qualifier for an access point.

 

LC-PCC

LC/PCC practice: Do not apply the option. Construct the authorized access point for work by combining Agent: authorized access point for agent, followed by a period, space, followed Work: preferred title of work. If more than one agent is collaboratively responsible for the work, use the value of Agent: authorized access point for agent corresponding to (in order of preference) the agent having principle responsibility of the work, or the first-named agent. Apply this policy statement for the creator based on the first or earliest volume received of a multipart monograph. Do not change the value of the Agent: authorized access point for agent that is the basis of the Work: authorized access point for work when subsequent volumes indicate additional creators are involved. Record the additional creators, when considered important, with Work: note on work and/or Agent: authorized access point for agent.

LC/PCC practice: See the Metadata Guidance documentation: Work: authorized access point for work: additional elements for creator of work.

LC/PCC practice: See the Metadata Guidance documentation: Series/subseries: Work: authorized access point for work.

VAIHTOEHTO

Käytetään elementin Toimija: toimijan auktorisoitu hakutieto arvoa hakutiedon lisäyksenä.

SL

Ei noudateta vaihtoehtoa.

Pyyntö linjausksen muuttamisesta 2024-05-17

SL-linjaus kieltää tekijä/nimeke kirjaukset

Esimerkki
Seitsemän veljestä (Kivi, Aleksis, 1834-1872)
EI: Kivi, Aleksis, 1834-1872. Seitsemän veljestä

Pitäisi linjata, kuten LC-PCC, että teoksen auktorisoitu hakutieto muodostetaan yhdistämällä tekiän auktorisoitu hakutieto + teoksen ensisijainen nimi...

100 1# $a Kivi, Aleksis, $d 1834-1872. $t Seitsemän veljestä

Single works

 


Yksittäiset teoksetEHTO

A work is a single

Single works

 

Yksittäiset teokset

EHTO

A work is a single work.

A work is a moving image work.

A work is created by two or more agents in collaboration.

 

EHTO

Teos on yksittäisteos.

Teos on liikkuvan kuvan teos.

Teos on kahden tai useamman toimijan yhteistyössä luoma.

EHDOLLINEN VAIHTOEHTO

Use a value of Agent: authorized access point for agent or one of its entity subtypes as a qualifier for an access point.

 

LC-PCC

LC/PCC practice: Apply the option.

EHDOLLINEN VAIHTOEHTO

Käytetään elementin Toimija: toimijan auktorisoitu hakutieto tai jonkin elementin alatyypin arvoa hakutiedon lisäyksenä.

SL

Ei noudateta vaihtoehtoa.

Aggregating works

 

Aggregoivat teokset

EHTO

A work is an aggregating work.

A work is a moving image work.

A work is created by two or more agents in collaboration.

 


EHTO

Teos on aggregoiva teosyksittäisteos.

Teos on liikkuvan kuvan teos.

Teos on kahden tai useamman toimijan yhteistyössä luoma.EHDOLLINEN VAIHTOEHTO

Use a value of Agent: authorized access point for agent or one of its entity subtypes as a qualifier for an access point.

 

LC-PCC

LC/PCC practice: Apply the option.

EHDOLLINEN VAIHTOEHTO

Käytetään elementin Toimija: toimijan auktorisoitu hakutieto tai jonkin elementin alatyypin arvoa hakutiedon lisäyksenä.

SL

Ei noudateta vaihtoehtoa.


Aggregating works

 


Aggregoivat teokset

Compilation of works by two or more agents

 

Kahden tai useamman toimijan teosten koosteEHTO

A work is an aggregating work.

A work is a moving image work.

A work is planned to aggregate expressions that realize works created by two or more agents in collaboration.A value of a base access point for a work is a

 

collective title.


EHTO

Teos on aggregoiva teos.

Teoksen on suunniteltu aggregoivan ekspressioita, jotka toteuttavat useamman kuin yhden toimijan luomia teoksia.

Teos on liikkuvan kuvan teos.

Teos on kahden tai useamman toimijan yhteistyössä luomaTeoksen hakutiedon perustan arvo on kokoava nimeke.EHDOLLINEN VAIHTOEHTO

Use a value of Agent: authorized access point for agent or one of its entity subtypes as a qualifier for an access point.

Esimerkki

Anthologie de la poésie baroque française

Tutti i libretti di Bellini

The best American sports writing of the century

LC-PCC

LC/PCC practice: Do not precede the preferred title by a value of Agent: authorized access point for agent. Add a parenthetical qualifier .

 

LC-PCC

LC if needed to resolve conflict.LC/PCC practice: See the Metadata Guidance documentation: Series/subseries: Work: authorized access point for workApply the option.

EHDOLLINEN VAIHTOEHTO

Käytetään elementin Toimija: toimijan auktorisoitu hakutieto tai jonkin elementin alatyypin arvoa hakutiedon lisäyksenä.

Esimerkki

Anthologie de la poésie baroque française

Tutti i libretti di Bellini

The best American sports writing of the century

SL

Ei noudateta vaihtoehtoa.


Compilation of works by two or more agents

 


Kahden tai useamman toimijan teosten kooste

Works of uncertain or unknown origin

Teosten alkuperä epävarma tai tuntematonEHTO

A work is an aggregating work.

A work is planned to aggregate expressions that realize works created by an unknown or unnamed agent.two or more agents.

A value of a base access point for a work is a collective title.


EHTO

Teos on aggregoiva teos.

Teoksen on suunniteltu aggregoivan ekspressioita, jotka toteuttavat useamman kuin yhden toimijan luomia teoksia.

Teoksen hakutiedon perustan arvo on kokoava nimeke

EHTO

Teoksen on luonut tuntematon tai nimeämätön toimija.EHDOLLINEN VAIHTOEHTO

Use a value of Agent: authorized access point for agent or one of its entity subtypes as a qualifier for an access point.


EsimerkkiCaptive maidens

Anthologie de la poésie baroque française

Tutti i libretti di Bellini

The best American sports writing of the century

LC-PCC

LC/PCC practice: Do not precede the preferred title by a value of Agent: Agent: authorized access point for agent. Add a parenthetical qualifier if needed to resolve conflict.

LC/PCC practice: See the Metadata Guidance documentation: Series/subseries: Work: authorized access point for agent. Add a parenthetical qualifier if needed to resolve conflictwork.

EHDOLLINEN VAIHTOEHTO

Käytetään elementin Toimija: toimijan auktorisoitu hakutieto tai jonkin elementin alatyypin arvoa hakutiedon lisäyksenä.


Esimerkki

Captive maidens

SL

Ei noudateta vaihtoehtoa.

Anthologie de la poésie baroque française

Tutti i libretti di Bellini

The best American sports writing of the centuryWorks of uncertain or unknown origin


Teosten alkuperä epävarma tai tuntematonEHTO

A work is created by an unknown or unnamed agent.


EHTO

Teoksen on luonut tuntematon tai nimeämätön toimija.EHDOLLINEN VAIHTOEHTO

Use a value of Agent: authorized access point for agent or one of its entity subtypes as a qualifier for an access point.


Esimerkki

Captive maidens

Data provenance

Tietojen provenienssi

VAIHTOEHTO

Record a vocabulary encoding scheme in which an access point is authorized. For general guidance, see Guidance: Data provenance. Recording a source of metadata.

LC-PCC

LC/PCC practice: Apply the option if specifically required by policy or the metadata system, as stated in the Metadata Guidance documentation.

VAIHTOEHTO

Merkitään sanaston merkintäjärjestelmä, jossa hakutieto on auktorisoitu. Yleinen ohjeistus, katso Ohjeistus: TIetojen provenienssi. Metatietojen lähteen merkitseminen.

VAIHTOEHTO

Record a string encoding scheme that is used to construct an access point. For general guidance, see Guidance: Data provenance. Recording a content standard used for metadata.

LC-PCC

LC/PCC practice: Do not apply the option.

VAIHTOEHTO

Merkitään merkkijonon merkintäjärjestelmä, jota käytetään hakutiedon muodostamiseen. Yleinen ohjeistus, katso Ohjeistus: TIetojen provenienssi. Metatiedoissa käytetyn sisältöstandardin merkitseminen.

Recording an identifier

Record an identifier that is a stringified IRI for an instance of a Nomen.

For general guidance on identifiers, see Guidance: Recording methods. Recording an identifier.

Tunnisteen merkitseminen

Merkitään entiteetin Nomen tapauksen IRIn muotoon merkitty tunniste.

Tunnisteiden yleinen ohjeistus, katso Ohjeistus: Merkitsemistavat. Tunnisteen merkitseminen.

Recording an IRI

Record an IRI for an instance of a Nomen as a real-world object.

Do not record an IRI for the entity that is being described.

A nomen references the Nomen: nomen string that is the value of an appellation element.

For general guidance on IRIs, see Guidance: Recording methods. Recording an IRI.

IRIn merkitseminen

Merkitään entiteetin Nomen tapauksen IRI todellisen maailman objektina.

Kuvailtavana olevalle entiteetille ei merkitä IRIä.

Nomen viittaa elementtiin Nomen: nomenin merkkijono , joka on nimityselementin arvo.

IRIen yleinen ohjeistus, katso Ohjeistus: Merkitsemistavat. IRIn merkitseminen.

Kontekstiesimerkki

Teos

teoksen auktorisoitu hakutieto: Iphigenia (Motion picture)

teoksen varianttihakutieto: Ιφιγένεια (Motion picture)

teoksen varianttihakutieto: Ifigeneia (Motion picture)

teoksen ensisijainen nimeke: Iphigenia

teoksen varianttinimeke: Ιφιγένεια

teoksen varianttinimeke: Ifigeneia

teoksen kategoria: Motion picture

teoksen alkuperään liittyvä paikka: Greece

edustavan ekspression sisältötyyppi: kaksiulotteinen liikkuva kuva

kuvaaja (toimija): Arvanitēs, Giōrgos

elokuvaohjaaja (toimija): Kakogiannēs, Michalēs

elokuvaversio teoksesta: Euripides. Iphigenia in Aulis

teoksen historia: Iphigenia is the third motion pictured directed by Michalēs Kakogiannēs that is based on a play by Euripides. Kakogiannēs adds some characters who were not in the original play, including the Greek hero Odysseus. The film was released in 1977

Related Elements

For broader elements, see

Work: access point for work

RDA Entity: authorized access point for RDA entity

For the inverse of this element, see Nomen: authorized access point for work of.

Liittyvät elementit

Laajemmat elementit, katso

RDA-entiteetti: RDA-entiteetin auktorisoitu hakutieto

Teos: teoksen hakutieto

Käänteiselementti, katso Nomen: auktorisoitu hakutieto teokselle.

Teoksen auktorisoitu hakutieto

Teoksen auktorisoidun hakutiedon merkitseminen

(error) RDA-teksti näille on missä: Vakiintunut kokoava nimeke / conventional collective title

Merkitse teka-sanaston mukainen teoksen auktorisoitu hakumuoto, jos saatavissa.
Jos teos puuttuu teka-sanastossa, niin luo teoksesta hakutietosanastoon, jos mahdollista.
Minimissään merkitse teoksen hakutieto bibliografiseen tietueeseen.

Hakutiedon merkitsemisestä ks. ohje (LINKKI)
// -> teoksen hakutieto -> teoksen ensisijainen nimeke

Sisällytä tarvittaessa teoksen hakutietojen lisäelementtejä ja määritteitä auktorisoituun hakutietoon, jos niitä tarvitaan eri hakutietojen erottamiseen toisistaan tai teoksen identifioinnin helpottamiseen, katso teoksen hakutieto. Teoksen hakutietojen lisäelementit ja -määritteet (LINKKI)

 • teoksen kategoria
 • teoksen ajankohta
 • musiikkiteoksen numerointi
 • teoksen alkuperään liittyvä paikka
 • muu määrite
 • toimijan auktorisoitu hakutieto (tarkenteena teoksen nimelle)

Huom! Jos teos on liikkuvan kuvan teos (elokuva), niin hakutietoon merkitään teoksen kategoria ja ajankohta

Esimerkki
130 0# $a Tuntematon sotilas (elokuva : 2017)

Jos teoksella on päävastuullinen tekijä, niin muodosta teoksen auktorisoitu hakutieto yhdistämällä

 • (ensimmäisen) päävastuullisen tekijän auktorisoitu hakutieto ja
 • teoksen ensisijainen nimeke

Esimerkki
100 1# $a Andersson, Claes, $d 1937-2019. $t Bakom bilderna

Aggregoivat teokset

(error) ...

Jos aggregoivalla teoksella on kokoava nimeke, niin sen sisältämiä teoksia ei merkitä teoksen hakutietoon. Jos kokoava nimeke puuttuu, niin teoksen sisältämistä teoksista muodotetaan teoksen hakutieto; tämä koskee myös kahden tai useamman eri tekijän teoksia.

Esimerkki
<Rönkä>

precede the preferred title by a value of Agent: authorized access point for agent. Add a parenthetical qualifier if needed to resolve conflict.

EHDOLLINEN VAIHTOEHTO

Käytetään elementin Toimija: toimijan auktorisoitu hakutieto tai jonkin elementin alatyypin arvoa hakutiedon lisäyksenä.


Esimerkki

Captive maidens

SL

Ei noudateta vaihtoehtoa.


Data provenance


Tietojen provenienssiVAIHTOEHTO

Record a vocabulary encoding scheme in which an access point is authorized. For general guidance, see Guidance: Data provenance. Recording a source of metadata.

LC-PCC

LC/PCC practice: Apply the option if specifically required by policy or the metadata system, as stated in the Metadata Guidance documentation.

VAIHTOEHTO

Merkitään sanaston merkintäjärjestelmä, jossa hakutieto on auktorisoitu. Yleinen ohjeistus, katso Ohjeistus: TIetojen provenienssi. Metatietojen lähteen merkitseminen.VAIHTOEHTO

Record a string encoding scheme that is used to construct an access point. For general guidance, see Guidance: Data provenance. Recording a content standard used for metadata.

LC-PCC

LC/PCC practice: Do not apply the option.

VAIHTOEHTO

Merkitään merkkijonon merkintäjärjestelmä, jota käytetään hakutiedon muodostamiseen. Yleinen ohjeistus, katso Ohjeistus: TIetojen provenienssi. Metatiedoissa käytetyn sisältöstandardin merkitseminen.Recording an identifier

Record an identifier that is a stringified IRI for an instance of a Nomen.

For general guidance on identifiers, see Guidance: Recording methods. Recording an identifier.


Tunnisteen merkitseminen

Merkitään entiteetin Nomen tapauksen IRIn muotoon merkitty tunniste.

Tunnisteiden yleinen ohjeistus, katso Ohjeistus: Merkitsemistavat. Tunnisteen merkitseminen.Recording an IRI

Record an IRI for an instance of a Nomen as a real-world object.

Do not record an IRI for the entity that is being described.

A nomen references the Nomen: nomen string that is the value of an appellation element.

For general guidance on IRIs, see Guidance: Recording methods. Recording an IRI.


IRIn merkitseminen

Merkitään entiteetin Nomen tapauksen IRI todellisen maailman objektina.

Kuvailtavana olevalle entiteetille ei merkitä IRIä.

Nomen viittaa elementtiin Nomen: nomenin merkkijono , joka on nimityselementin arvo.

IRIen yleinen ohjeistus, katso Ohjeistus: Merkitsemistavat. IRIn merkitseminen.View in Context Example

Teos

teoksen auktorisoitu hakutieto: Iphigenia (Motion picture)

teoksen varianttihakutieto: Ιφιγένεια (Motion picture)

teoksen varianttihakutieto: Ifigeneia (Motion picture)

teoksen ensisijainen nimeke: Iphigenia

teoksen varianttinimeke: Ιφιγένεια

teoksen varianttinimeke: Ifigeneia

teoksen kategoria: Motion picture

teoksen alkuperään liittyvä paikka: Greece

edustavan ekspression sisältötyyppi: kaksiulotteinen liikkuva kuva

kuvaaja (toimija): Arvanitēs, Giōrgos

elokuvaohjaaja (toimija): Kakogiannēs, Michalēs

elokuvaversio teoksesta: Euripides. Iphigenia in Aulis

teoksen historia: Iphigenia is the third motion pictured directed by Michalēs Kakogiannēs that is based on a play by Euripides. Kakogiannēs adds some characters who were not in the original play, including the Greek hero Odysseus. The film was released in 1977Kontekstiesimerkki

Teos

teoksen auktorisoitu hakutieto: Iphigenia (Motion picture)

teoksen varianttihakutieto: Ιφιγένεια (Motion picture)

teoksen varianttihakutieto: Ifigeneia (Motion picture)

teoksen ensisijainen nimeke: Iphigenia

teoksen varianttinimeke: Ιφιγένεια

teoksen varianttinimeke: Ifigeneia

teoksen kategoria: Motion picture

teoksen alkuperään liittyvä paikka: Greece

edustavan ekspression sisältötyyppi: kaksiulotteinen liikkuva kuva

kuvaaja (toimija): Arvanitēs, Giōrgos

elokuvaohjaaja (toimija): Kakogiannēs, Michalēs

elokuvaversio teoksesta: Euripides. Iphigenia in Aulis

teoksen historia: Iphigenia is the third motion pictured directed by Michalēs Kakogiannēs that is based on a play by Euripides. Kakogiannēs adds some characters who were not in the original play, including the Greek hero Odysseus. The film was released in 1977Related Elements

For broader elements, see

Work: access point for work

RDA Entity: authorized access point for RDA entity

For the inverse of this element, see Nomen: authorized access point for work of.


Liittyvät elementit

Laajemmat elementit, katso

RDA-entiteetti: RDA-entiteetin auktorisoitu hakutieto

Teos: teoksen hakutieto

Käänteiselementti, katso Nomen: auktorisoitu hakutieto teokselle.

...