Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Aika: 7.5.2024 klo 13.00–14.58
Paikka: Kansalliskirjaston kokoushuone Pohto (CK137) sekä Zoom-etäkokoustila
Osallistujat: Ilkka Haataja, puheenjohtaja (Taideyliopiston kirjasto, Sibelius-Akatemia), Anna Kanerva Lamppu (Metropolia Ammattikorkeakoulun kirjasto), Tapani Moisio, sihteeri (Kansalliskirjasto), Johanna Parviainen (Kirjastopalvelu), Milja Vanhanen (Yle Arkisto)
Etänä: Antti Heikkinen (Oulun kaupunginkirjasto), Ilona Heinonen (Tampereen kaupunginkirjasto), Tapani Lehtonen (Jyväskylän ammattikorkeakoulun kirjasto), Anu Sormunen (Jyväskylän kaupunginkirjasto

1. Ajankohtaista

...

Käytiin läpi KAM-kuvailuryhmän ajankohtaisia kuulumisia.

1.3. LIKI-ryhmän kokous

Käydään Käytiin läpi LIKI-ryhmän 12.4.2024 pidetyn kokouksen anti antia.

2. Kuvailukysymykset

2.1. Kentän 586 esimerkit

...

3. RDA-asiat

3.1. Linjaukset

3.1.1. Sävellaji

Muusan kokouksessa 7.2.2023 tarkistettiin ehdotus Metatietosanastoon lisättäväksi ehdotettavien sävellajitermien listaksi. Ilona on lähettänyt tarkistetun listan Muusalle, jonka pohjalta laaditaan ehdotus Metatietosanastoon.

Sävellajielementin merkitsemisestä on laadittu linjausehdotus, joka on lisätty RDA-linjausten ja -esimerkkien ehdotussivulle. Linjausehdotus hyväksyttiin kokouksessa 5.3.2024, ja se lisätään RDA Toolkitiin, kun sävellajitermien listaus on hyväksytty ja viety Metatietosanastoon.

...

 • Hyväksyttiin sävellajitermien lista ja päätettiin ehdottaa sen lisäämistä Metatietosanastoon.
 • 3.2. Sovellusohjeiden päivittäminen vastaamaan uudistunutta RDA Toolkitiä

  Kirjastojen kuvailuyhteistyösivustolla olevassa taulukossa todetaan, että Kumea, Muusa ja Toiku päivittävät sovellusohjeet vastaamaan uudistunutta RDA Toolkitiä vuoden 2024 aikana.

  Uudistuneen RDA:n käyttöönottoa suunnitellaan vuoden 2025 alusta. Se edellyttää sovellusohjeen ja muiden kuvailuohjeiden päivittämistä vuoden 2024 loppuun mennessä. Aivan pelkkä linkkien päivittäminen sovellusohjeeseen ei riitä. Muusa on tehnyt joitakin uusia linjauksia, jotka on huomioitava musiikin sovellusohjeessa. Lisäksi ainakin aggregaattimallin muutos edellyttänee joitakin päivityksiä sovellusohjeeseen ennen uuden Toolkitin käyttöönottoa.

  ...

 • Päätetään seuraavassa kokouksessa sovellusohjeiden päivtysprosessista. Eräänä vaihtoehtona voisi olla erillisten päivityskokousten järjestäminen.
 • 4. Seuraavat kokoukset

  ...