Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Aika: 7.5.2024 klo 13–15
Paikka: Kansalliskirjaston kokoushuone Pohto (CK137) sekä Zoom-etäkokoustila
Osallistujat: Ilkka Haataja, puheenjohtaja (Taideyliopiston kirjasto, Sibelius-Akatemia), Anna Kanerva Lamppu (Metropolia Ammattikorkeakoulun kirjasto), Tapani Moisio, sihteeri (Kansalliskirjasto), Johanna Parviainen (Kirjastopalvelu), Milja Vanhanen (Yle Arkisto)
Etänä: Antti Heikkinen (Oulun kaupunginkirjasto), Ilona Heinonen (Tampereen kaupunginkirjasto), Tapani Lehtonen (Jyväskylän ammattikorkeakoulun kirjasto), Anu Sormunen (Jyväskylän kaupunginkirjasto

1. Ajankohtaista

1.1. Kuvailuryhmien puheenjohtajien kokoukset

Käydään läpi kansallisten kuvailun asiantuntijaryhmien puheenjohtajien kokousten 13.3. ja 16.4.2024 anti.

1.2. KAM-kuvailuryhmä

Käydään läpi KAM-kuvailuryhmän ajankohtaiset kuulumiset.

1.3. LIKI-ryhmän kokous

Käydään läpi LIKI-ryhmän 12.4.2024 pidetyn kokouksen anti.

1.4. Yhtenäistettyjen musiikkinimekkeiden ohjeluetteloiden konversiosuunnitelma

Muusan etäkokouksessa 29.2.2024 käytiin läpi yhtenäistettyjen musiikkinimekkeiden ohjeluetteloiden konversiosuunnitelmahahmotelmaa. Sovittiin, että jatketaan läpikäyntiä seuraavissa kokouksissa.

Jatketaan konversiosuunnitelman läpikäyntiä.

2. Kuvailukysymykset

2.1. Kentän 586 esimerkit

Kumean edustajalta saapunut viesti:

...

Sovitaan musiikin RDA-sovellusohjeen esimerkkien päivityksestä.

2.2. Kirja vai nuotti?

Muusan sähköpostiin 5.4.2024 saapunut kysymys:

...

Löytyykö jostakin RDA-sääntöjen mukaista yksiselitteistä nuottijulkaisun määritelmää?

2.3. Kielen merkitseminen yhtenäistettyyn nimekkeeseen 240 $l

Muusan sähköpostiin 5.4.2024 saapunut kysymys:

...

$aCarmen.$sPianopartituuri.$lSaksa

2.4. ISBN nuoteissa

Musa-cat-sähköpostilistalle 24.1.2024 saapunut kysymys:

...

Otetaanko kysymys Muusan käsittelyyn?

2.5. Melodia, sanat, sointumerkit

Sibelius-akatemian kirjastolta saapunut kysymys:

Mieliämme askarrutti kysymys "Melodia, sanat, sointumerkit" -tyyppisistä huomautuksista, joita näkyy edelleen käytettävän musiikinkuvailussa. Ilman melodia-huomautusta nuotinnoksen yksinkertaistettu luonne jää lajuuden yksikkönä käytetyn sävelmäkokoelma-termin varaan. Lisäksi: sävelmäkokoelma-termin nykyisessä määritelmässä sen käyttö rajataan populaarimusiikkiin, vaikka sitä käytetään myös kansanmusiikista.

3. RDA-asiat

3.1. Linjaukset

3.1.1. Sävellaji

Muusan kokouksessa 7.2.2023 tarkistettiin ehdotus Metatietosanastoon lisättäväksi ehdotettavien sävellajitermien listaksi. Ilona on lähettänyt tarkistetun listan Muusalle, jonka pohjalta laaditaan ehdotus Metatietosanastoon.

Sävellajielementin merkitsemisestä on laadittu linjausehdotus, joka on lisätty RDA-linjausten ja -esimerkkien ehdotussivulle. Linjausehdotus hyväksyttiin kokouksessa 5.3.2024, ja se lisätään RDA Toolkitiin, kun sävellajitermien listaus on hyväksytty ja viety Metatietosanastoon.

Tarkistetaan sävellajitermien lista ja päätetään sen hyväksymisestä ja viennistä Metatietosanastoon.

3.1.2. Nuottiaineiston muoto

1) Nuottiaineiston muoto -elementin rakenteistetun kuvailun ensimmäinen vaihtoehto sisältää listan elementin merkitsemisessä käytettävistä nuottikirjoituksen tyyppi -termeistä. Listaan sisältyy myös termi vokaalipartituuri, josta on linjattu alkuperäisessä RDA Toolkitissä, ettei sitä käytetä suomalaisessa kuvailussa.

...

Onko tarkoitus lisätä ohje SLM:n käytöstä sovellusohjeeseenkin ohjeen päivityksen yhteydessä? Vai olisiko sittenkin parempi, että kaikki elementin merkitsemisessä käytetyt termit olisivat Metatietosanastossa? SLM:n nuottijulkaisutermien lista sisältää seuraavat Metatietosanaston listasta puuttuvat käsitteet: isonuottiset nuottijulkaisut, koraalikirjat, koraalivirsikirjat, nuotinnokset. Ovatko nämä nuottiaineiston muotoja eli kuvaavatko nuottikirjoituksen tyypin musiikillista tai fyysistä taittoa? Esimerkiksi koraalikirjat sisältävät kai aivan normaaleja kosketinsoitinsäestysnuotinnoksia eli ovat sävelmänuotteja.

3.2. Sovellusohjeiden päivittäminen vastaamaan uudistunutta RDA Toolkitiä

Kirjastojen kuvailuyhteistyösivustolla olevassa taulukossa todetaan, että Kumea, Muusa ja Toiku päivittävät sovellusohjeet vastaamaan uudistunutta RDA Toolkitiä vuoden 2024 aikana.

Uudistuneen RDA:n käyttöönottoa suunnitellaan vuoden 2025 alusta. Se edellyttää sovellusohjeen ja muiden kuvailuohjeiden päivittämistä vuoden 2024 loppuun mennessä. Aivan pelkkä linkkien päivittäminen sovellusohjeeseen ei riitä. Muusa on tehnyt joitakin uusia linjauksia, jotka on huomioitava musiikin sovellusohjeessa. Lisäksi ainakin aggregaattimallin muutos edellyttänee joitakin päivityksiä sovellusohjeeseen ennen uuden Toolkitin käyttöönottoa.

Aloitetaan sovellusohjeiden päivittäminen.

4. Seuraavat kokoukset

Ehdotus yhtenäistettyjen musiikkinimekkeiden ohjeluetteloiden läpikäyntikokoukselle: tiistaina 21. toukokuuta klo 13–14.

...