Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

###Musiikin teostietueiden ohjeet

### MITÄ SAATU AIKAAN.


Teosauktoriteettien yleisohje

Läpikäynti, keskustelu

Järkevin lukutapa tässä vaiheessa on aloittaa alhaalta ylös eli ensiksi ensisijaisen nimekkeen ohje.

Sivuilla on alkuperäinen teksti+LC/PCC ja suomenettu teksti+SL vertailutaulukot, minkä jälkeen on varsinaiseksi ohjeeksi tarkoitettu teksti. Taulukoihin on merkitty punaisella huomatut SL lisäys- ja korjaustarpeet.

Kokonaisia ohjeaiheita (esimerkiksi diakroniset teokset) puuttuu vielä täysin.