Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Ohjausryhmän puheenjohtaja: yli-intendentti Ismo Malinen, Museovirasto (varalla yli-intendentti Sanna Teittinen, Kansallismuseo)
 • Ohjausryhmän varapuheenjohtaja: kirjastonjohtaja Susanna Parikka, Lapin korkeakoulukirjasto (varalla palvelupäällikkö Tiina Jounio, Oulun yliopiston kirjasto)
 • yksikönpäällikkö Maria Kallio-Hirvonen, Kansallisarkisto (varalla ylitarkastaja Mikko Nykänen, Kansallisarkisto)
 • arkistonjohtaja Juha Henriksson, Musiikkiarkisto, estynyt (varalla erityisasiantuntija Tuomas Alaterä, Tietoarkisto)
 • apulaisjohtaja Mikko Kuutti, KAVI (varalla erikoissuunnittelija Pekka Tähtinen, KAVI)
 • tietojärjestelmäasiantuntija Minna Kivinen, Kirjasto-ja tietopalvelut, Hämeen ammattikorkeakoulu, estynyt (varalla informaatikko Hanna Saario, Kirjasto ja tietopalvelut, Diakonia-ammattikorkeakoulu)
 • yksikönpäällikkö Johan Pyy, Svenska litteratursällskapet i Finland (varalla kirjastonjohtaja Johanna Vesterinen, Varastokirjasto)
 • kehittämispäällikkö Matti Sarmela, Valtakunnalliset kehittämispalvelut (varalla kirjastopalvelujohtaja Jouni Pääkkölä, Oulun kaupunginkirjasto)
 • palvelupäällikkö Irma Reijonen, Kansalliskirjasto (varalla kokoelmapäällikkö Jouni Ahmajärvi, Kansalliskirjasto)
 • amanuenssi Johanna Helin, Kansallisgalleria (varalla amanuenssi Anna Luhtala, Kansallisgalleria)
 • amanuenssi Aki Pohjankyrö, HAM Helsingin taidemuseo (varalla erikoissuunnittelija Kimmo Kestinen, Työväenmuseo Werstas)
 • GLAM-koordinaattori Tove Ørsted, OKFI (varalla tutkija Jessica Parland-von Essen, OKFI)
 • kehittämispäällikkö Henriikka Mustajoki, TSV, estynyt varalla asiantuntija Hanna Lahdenperä, TSV
 • arkistopäällikkö Elina Selkälä, Yle arkisto, estynyt (varalla kehityspäällikkö Lauri Saarikoski, Yle arkisto)
 • teknologiajohtaja Eetu Mäkelä, FIN-CLARIAH-konsortio, (varalla yliopistotutkija Jouni Tuominen, HSSH-instituutti, Helsingin yliopisto) 
 • erityisasiantuntija Victor Nyberg, OKM, Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen osasto (varalla kehittämispäällikkö Tero Huttunen, OKM, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto
 • palvelujohtaja Kristiina Hormia-Poutanen, Kansalliskirjasto (varalla palvelupäällikkö Arja Tuuliniemi, Kansalliskirjasto)

...