Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Toteutettu uuden RDA:n mukainen muutos tai päivitysAjankohtaMuuta

RDA:n arvosanastojen (RDA value vocabularies) mukaiset sisällöt tarkistettu / viety Metatietosanastoon

Kevät 2024

Käyty läpi käsitteiden lähdemerkintöjä ja korjattu suuri määrä virheitä (erityisesti RDA termi -> Kansallinen RDA-termi), tämä jatkuu (kuvailuryhmät vastaavat)

Kevät 2024

Siirretty käsiteryhmä Kuvasisältö Ekspression alta Manifestaation alle, käsitteineen

Kevät 2024

Siirretty käsiteryhmä Äänisisältö Ekspression alta Manifestaation alle, käsitteineen

Kevät 2024

Uusia käsiteryhmiä (ja käsitteet niihin arvosanastoista):

 • Kokoelman kartuntamenetelmä
  • ”Liittää teoksen kokoelmateoksen manifestaatioon lisättävien kappaleiden haltijuuden siirron menetelmään”
 • Kokoelman kartuttamisen linja
  • ”Liittää teoksen kokoelmateoksen manifestaatioon lisättävien kappaleiden valitsemisen linjaan”
 • Laajennussuunnitelma
  • ”Liittää teoksen luokitukseen, joka kuvastaa aikomusta laajentaa teoksen sisältöä”
 • Vuorovaikutteisuuden aste
  • ”Liittää ekspression sisällön kykyyn vastata käyttäjän suorittamiin toimintoihin”
 • Merkintälähde
  • ”Liittää teoksen metatietoteoksen tiedonlähteeseen, joka on rakenteistamaton kuvailu jäljennettynä manifestaatiosta, joka on kuvailtavana”
Kevät 2024

Käsitteet ryhmistä Mikrofilmin ja mikrokortin emulsio ja Pohjamateriaali siirretty käsiteryhmään Materiaali

Kahteen ensin mainittuun käsiteryhmään huomautus: Kuvailussa käytetään käsiteryhmässä Materiaali olevia käsitteitä.

Kevät 2024

Uusi entiteetti (käsiteryhmä/kokoelma): Nomen

  • ”Nimike mille tahansa RDA-entiteetille nomenia lukuun ottamatta”
Kevät 2024

Nomenin alle uusi käsiteryhmä

Tunnistamistaso

  • ”Liittää nomenin ilmaukseen entiteetin nomenin oikeaksi todistamisen tasosta”
Kevät 2024