Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Arto Ikonen, Jyväskylän yliopisto
 • Jyrki Ilva, Kansalliskirjasto, Julkaisemisen palvelut
 • Merja Kallio, Vaasan yliopisto ← kokouksen sihteeri
 • Leena Kammonen-Tanskanen, Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos
 • Minna Kantanen, Kansalliskirjasto, Yhteentoimivuuspalvelut
 • Reeta Kuuskoski, Kansalliskirjasto, Julkaisemisen palvelut
 • Antti Laurila, Itä-Suomen yliopisto
 • Tapani Lehtilä, Tampereen yliopisto ← kokouksen puheenjohtaja
 • Minna Marjamaa, Laurea-ammattikorkeakoulu
 • Veera Mujunen, Kansalliskirjasto, Finna
 • Satu Niininen, Kansalliskirjasto, Kansallisbibliografiapalvelut
 • Ilkka Nokelainen, LUT-yliopisto
 • Pirkko-Liisa Nurminen, Helsingin yliopisto
 • Mikko Pennanen, Turun yliopisto
 • Nina-Mari Salminen, Luonnonvarakeskus
 • Tiina Tolonen, Oulun yliopisto
 • Samu Viita, Kansalliskirjasto, Julkaisemisen palvelut

Asialista (luonnos)

 1. Alaryhmien työn esittelyt
  1. Saavutettavuuskentän arvojoukko
  2. Embargo
   1. Tulevien DSpace-versioden embargototeutusta pitää määritellä uusi kenttä
   2. Heldassa on jo DSpace7-toteutus (ks. embargo-alaryhmän sivu → asialista → kohta 3)
  3. Organisaatioiden saavutettavuusohjeistus
  4. dc.rights-kentän uusi arvo
   1. Käytännön toimet
  5. Finnan aineistotyypit
 2. Metadatasuosituksen kehittäminen
  1. Uusi kenttä / Tapani Lehtilä / Tampereen YO: 

   Meillä tuli pyyntö lisätä Trepoon opinnäytteisiin kenttä ”Työn tilaaja”, jota meillä ei ennestään ole. Metadatasuosituksessakaan ei ole. Mutta Theseuksen ohjeista löytyy seuraava kohta:

   12. Lisää opinnäytetyön tilaaja tai toimeksiantaja sekä mahdolliset lisätiedot. Nämä kentät eivät ole pakollisia. Jos työllä ei näitä ole, jätä kentät tyhjiksi (ei viivoja tai muita merkkejä).

   Tämä ilmeisesti menee kenttään dc.relation.contractor, jos tulkitsin oikein. Voisi Julkussa varmaan harkita tämän kentän virallistamista metadatasuositukseen?

 3. Seuraava kokous

...