Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

[asiakkaan nimiavaruus].embargo.date

HUOM! Tätä kenttää ei lisätä metadatasuositukseen, koska se on käytössä vain muutamilla asiakkailla eikä sen käyttö ole suositeltavaa / asiakkaiden käsissä. Kentän lisääminen olisi saattanut sekoittaa asioita. Tämä päätös tehtiin Kansalliskirjastolla 30.5.2024 / Reeta, Samu ja Jyrki.

Embargon määrittämisessä käytetty kenttä, joka on käytössä Kansalliskirjaston toteuttamissa julkaisuarkistoissa DSpace-alustan versioon 5 asti.  Vaihtoehto dc.embargo.terms- ja dc.embargo.lift-kentille, molempia ei esiinny samanaikaisesti. Tämä on Kansalliskirjaston toteuttama kenttä minuutin tarkkuudella laukeavan embargon mahdollistamiseksi (ns. pikaembargo).  Kentän arvo on embargon laukeamishetki minuutin tarkkuudella (ISO-8601-formaatissa).

...