Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Muokattu ja yhdenmukaistettu dc.embargo-terms ja dc.embargo.lift-kenttien tekstin muotoilua

...

Embargon määrittämisessä käytetty kenttä, joka on Kansalliskirjaston julkaisuarkistoissa käytössä DSpace-alustan versioon 5 asti. Vaikka 5-versiossa voi määritellä embargon vaihtoehtoisesti tiedostojen policyitä muokkaamalla, asiakkaiden tulee siinäkin tapauksessa lisätä tieto embargosta tähän kenttään metadatan yhdenmukaisuuden vuoksi.  Tämä kenttä toimii yhdessä dc.embargo.lift-kentän kanssa. Embargon voi lisätä syöttölomakkeella tai vaihtoehtoisesti määritellä REST-rajapinnan kautta syöttämällä. Myös jälkimmäisessä tapauksessa dc.embargo.terms-kentälle on annettava arvo. Kentän arvo on embargon laukeamispäivä (ISP+8601-formaatissa). DSpace luo kentän automaattisesti tiedoston tallennushetkellä (ISO-8601-formaatissa), jos embargo on syötetty syöttölomakkeen avulla. Kentän arvo on embargon laukeamispäivä. Embargo on tietuekohtainen eli koskee kaikkia tiedostoja.

...

Embargon määrittämisessä käytetty kenttä, joka on käytössä DSpace-alustan versioon 5 asti. Tämä kenttä toimii yhdessä dc.embargo.terms-kentän kanssa. Embargon voi lisätä syöttölomakkeella tai vaihtoehtoisesti määritellä REST-rajapinnan kautta syöttämällä. Myös jälkimmäisessä tapauksessa dc.embargo.terms-kentälle on annettava arvo. Kentän arvo on embargon laukeamispäivä.  DSpace luo kentän automaattisesti tiedoston tallennushetkellä, jos tietue on syötetty syöttölomakkeen avulla. Rest-rajapinnan kautta aineistoa syötettäessä asiakkaita on pyydetty lisäämään myös tämä kenttä. Kentän arvo on embargon laukeamispäivä laukeamispäivä (ISO-8601-formaatissa). Kenttä poistuu siinä vaiheessa, kun embargo laukeaa ja aineisto on vapaasti saatavissa. Embargo on tietuekohtainen eli koskee kaikkia tiedostoja. Huom! Jos embargoa hallitaan policyjen avulla, embargo on saattanut laueta, vaikka dc.embargo.lift-kenttä on yhä olemassa.

...