Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Keskustellaan ja merkitään tiedoksi.

Liite 2: Melindan tilannekatsaus

Päätösasiat

4. Kirjastosektorikohtaisista puheenvuoroista sopiminen

...