Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Aika: 5.4.2024 klo 10.0012.00

Paikka: Etäyhteydellä (linkki kalenterikutsussa)

Jäsenet:

    Kaisa Hypén (puheenjohtaja), yleiset kirjastot
    Tommi Harju, yliopistokirjastot
    Nina Hyvönen, Kansalliskirjasto/kirjastoverkkopalvelut
    Sirpa Janhonen, erikoiskirjastot
    Eeva Klinga-Hyöty, ammattikorkeakoulukirjastot
    Jussi Kärki, ammattikorkeakoulukirjastot
    Matti Sarmela, yleiset kirjastot
    Anu Turunen, erikoiskirjastot
    Aija Vahtola, Kansalliskirjasto/tutkimuskirjasto
    Miia Willman (varapuheenjohtaja), yliopistokirjastot

Asiantuntijat:   

    Matias Frosterus, Kansalliskirjasto
    Mikko Lappalainen, Kansalliskirjasto
    Minna Olkinuora-Tauru, Kansalliskirjasto
    Marja-Liisa Seppälä, Kansalliskirjasto

Sihteeri:

     Kaija Kovanen, Kansalliskirjasto


Edellisen kokouksen muistio

Esityslista

1. Kokouksen avaus, osallistujien toteaminen ja esityslistan hyväksyminen

Esitys: 

Avataan kokous, puheenjohtaja toteaa osallistujat ja hyväksytään esityslista. Merkitään edellisen kokouksen muistio pöytäkirjaan.

Ilmoitusasiat

2. Linkitetty kirjastodata -projektin tilannekatsaus

Esittely:

Matias Frosterus esittelee Linkitetty kirjastodata -projektin tilannetta.

Esitys:

Keskustellaan ja merkitään tiedoksi.

Liite 1: LKD-projektin tilannekatsaus 

3. Melindan tilannekatsaus

Esittely:

Minna Olkinuora-Tauru esittelee Melindan tilannekatsauksen.

Esitys:

Keskustellaan ja merkitään tiedoksi.

Liite 2: Melindan tilannekatsaus

Päätösasiat

4. Kirjastosektorikohtaisista puheenvuoroista sopiminen

Esittely:

Joulukuun 2023 ohjausryhmän kokouksessa sovittiin, että palataan sektoreiden puheenvuoroihin tarkemmin. Keskustellaan siitä, mitä puheenvuoroilta toivotaan (esim. kuvailutyön nykytilan kuvaus ja nykyiset haasteet kullakin sektorilla, linkitettyyn kirjastodataan, uusiin järjestelmiin ja konkreettiseen kuvailuyhteistyöhön liittyvät toiveet ja tavoitteet, yhteistyö), ja miten ne aikataulutetaan.

Muut asiat

5. Seuraavat kokoukset

6. Kokouksen päättäminen