Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Anna Tuominen, Kansalliskirjasto
Aleksi Salo, CSC
Lauri Saarikoski, Yle

Asialista/muistio

 • Kokonaisarkkitehtuurihankkeen tilanne
  • Heikki Helin esitteli KAM-konaisarkkitehtuurityön alustavaa suunnitelmaa (viitearkkitehtuuri saattaa kuvata paremmin työn sisältöä)
  • Keskustelu 
   • Työ tuottaa Sivistyshallinto 2030 -hankkeelle tärkeää tietoa
   • Organisaatioiden valmiuksia osallistua esim. EU-hankkeisiin pidetään yllä 
   • Organisaatiot tekevät jo ennen työpajoja valmistelua niiden aiheista, myös työpajan jälkeen kuvauksia tarkennetaan.
   • Ei virallista työryhmää eli tehdään oman työn ohella ja virkatyönä
    • Valitaan, mihin yhdessä keskitytään
    • Mitkä ovat tulevaisuuden yhteistyöhankkeita, joihin keskitytään
    • Keskitie strategisuudessa ja pragmaattisuudessa
   • jollain tavalla otettava haltuun myös nykytila, tavoitetilan kohdistuminen vaatii vielä mietintää
    • ohjausryhmä mukaan
   • tavoitteena, että täydentää muita OKM:n hallinnonalojen kokonaisarkkitehtuureja
   •  työpajojen otsikot sellaisiksi, että myös esim. johto ymmärtää, mistä on kyse
   • tietoarkkitehtuuriryhmän hyödyntäminen työssä vahvemmin esiin
   • Ajastus työpajoille jo ennen kesälomia mielellään
   • Työkalu osaamisen kehittämiseen olisi hyödyllinen
   • Otsikkotasoa tarkempi kuvaus työpajoista tarvitaan
   • ja mitä työtä toivotaan tehtävän ennen työpajaa
   • kannattaa myös työpajojen kalenterointia mahdollisimman aikaisin
  • Sovitut asiat muistion alaosassa
 • KAM-kuvailuryhmän kuulumiset?
 • Toimintasuunnitelma 2024
  • Lyhyitä katsauksia (esim. museosektorin osaamiskeskuksesta) sekä kansalliseista että kansainvälisistä asioista
   • Kirjastot: Matias
   • Arkistot:
   • Museot: HP (myös toimialauudistus)
  • Digime-standardisalkun ajantasaistaminen: keskustellaan syyskuun kokouksessa 
 • Ryhmän kevätkauden ohjelma ja seuraava kokous

...