Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

AikaKäsiteltävät asiat ja painopistealueet kvartaaleittainKoko vuoden jatkuvat tehtävät
Q1 / 2024

Toimintasuunnitelma 2024

Ontologiaeditorityön eteneminen

YSO-perheen ontologioiden ylläpito ja jatkokehitys

 

Q2 / 2024

(Uuden ontologiaeditorin käyttöönotto: uusi tuotantoversio)

Hankeyhteistyö: Metatietosanasto

Q3 / 2024

Ohjausryhmän läsnäkokous: seuraavan vuoden painopisteet ja arkkitehtuurikierros

Uuden ontologiaeditorin käyttöönotto yhdelle erikoisontologialle 

Finto 10 vuotta -juhlaseminaari ja kehittäjätapaaminen

Hankeyhteistyö: Saamet

Q4 / 2024

Skosmos 3.0 ja Finto.fi:n visuaalisen ilmeen uudistus

Hankeyhteistyö: Kielten nimien sanasto?