Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Kentän nimi on dcnimi on dc.description.accessibilityfeature
Arvojoukko1 Otsikkotasot

 1. Otsikkotasot on koodimerkitty

...

 1. Matemaattiset/kemialliset kaavat saavutettavia

  ...

   • Myös fysiikan kaavat

  ...

   • kuuluvt tämän alle; ohjeistusasia?

  ...

  1. Navigointi mahdollista

   ...

    • navigointi voi olla mahdollista sisällysluettelon tai vaikka hakemiston avulla; tämän avaamista ohjeistukseen kannattaa miettiä

   ...

    • yksi

   ...

    • vaihtoheto on yhdistää kohdat 1 ja 3 arvoksi 3 (

   ...

    • Navigointi mahdollista)

   ...

    • ja kertoa ohjeistuksessa, että se kattaa myös otsikkotasojen koodimerkinnän

   ...

    • MARC-mäppäyksessä kohtien 1 ja 3 erottaminen ei vaikuta mahdolliselta

   ...

   1. Taulukot saavutettavia

    ...

     • toistuva otsikkorivi

    ...

     • taulukoita ei käytetty tekstin sivulle

    ...

     • asetteluun
    1. Looginen lukemisjärjestys

     ...

      • olennainen PPT-esityksissä, ei niinkään muissa tekstiaineistoissa

     ...

      • yksi

     ...

      • vaihtoehto on yhdistää kohdat 4 ja 5 arvoksi 5 (looginen lukemisjärjestys)

     ...

      • ja kertoa ohjeistuksessa, että se kattaa myös taulukot (toisaalta emme ehkä voi luottaa siihen, että ohjeita luetaan tarkasti)

     ...

     1. Kuvilla vaihtoehtoiset kuvaukset

      ...

       • ohjeistettava, että myös kaaviot sisältyvät tähän kohtaan

      ...

      1. Tekstitys kuulovammaisille

      ...

      1. Ei tietoa saavutettavuudesta

      ...

      1. Ei saavutettava


      Lisäksi on toinen, vapaamuotoinen tekstikenttä dc.description.accessibilitysummary