Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

TÄSSÄ

Aineiston kustantamiseen ja julkaisemiseen liittyvä paikka.

Tarkemmat tiedot kustannuspaikasta RDA Toolkitissä.

Kustannuspaikka on pakollinen, kun kuvaillaan suppealla tai laajalla tasolla. Jos useampi kustannuspaikka mainitaan tiedonlähteessä, vain ensimmäinen paikka on pakollinen.


Tiedon merkitseminen

Kustannuspaikan tieto jäljennetään kuvailtavan aineiston tiedonlähteestä.

Jos tiedonlähteessä on mainittu useampia kustannuspaikkoja, merkitään kuvailuun päänimekkeen kielellä oleva ja järjestyksessä ensimmäinen kustannuspaikka.

Kustannuspaikaksi merkitään paikkakunnan nimi sekä laajemman paikan nimi, jos se esiintyy tiedonlähteessä tai jos se on tärkeä paikan identifioimiseksi.

Fiktiivisen tai virheellisen kustannuspaikan todellinen nimi merkitään huomautukseen (huomautus julkaisumerkinnöstä).

Jos tietoa kustannuspaikasta ei ole kuvailtavassa manifestaatiossa, merkitään

  1. muussa tiedonlähteessä esiintyvä tieto
  2. todennäköinen kustannuspaikka ja kysymysmerkki
  3. Kustannuspaikka tuntematon.


Ohjeita rinnakkaisesta tuotantopaikasta RDA Toolkitissä.