Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Jakeluajaksi voidaan merkitä todennäköinen vuosi, jonka perään merkitään kysymysmerkki.
  • Jos jakeluaikaa ei pystytä arvioimaan, merkitään "jakeluaika tuntematon".

TÄHÄN


Aineistokohtaiset merkitsemisohjeet

...