Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Paula Mikkonen
Tietoasiantuntija
Puh: 02941 44396
GSM: 050-4641794

Iina Peltonen, vapaalla21 16.2.2017 - 4.1.20185.2018 saakka

Leena Salminen, Iinan sijainen21 16.2.2017 - 4.1.20185.2018 saakka
Tietoasiantuntija
Puh: 02941 44455
GSM: 050-3112473

...