Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Mukana: Ilkka Haataja, puheenjohtaja (Taideyliopiston kirjasto, Sibelius-Akatemia), Antti Heikkinen (Oulun kaupunginkirjasto), Ilona Heinonen (Tampereen kaupunginkirjasto), Anna Kanerva Lamppu (Metropolia Ammattikorkeakoulun kirjasto), Tapani Lehtonen (Jyväskylän ammattikorkeakoulun kirjasto), Tapani Moisio, sihteeri (Kansalliskirjasto), Johanna Parviainen (Kirjastopalvelu), Anu Sormunen (Jyväskylän kaupunginkirjasto)
Poissa: Milja Vanhanen (Yle Arkisto)

1. Sanastoasiat

Käydöön Käydään läpi Muusan käsittelyä vaativia YSO-, SLM- ja SEKO-termiehdotuksia.

...