Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Kokous to 1.2. klo 13.30 - 15.30


Kolmeen pienryhmäänKolme pienryhmää


Näkökulmia keskusteluun kokonaisarkkitehtuurista:

Millaiset kysymykset ovat tähdellisiä ja millaisella aikaperspektiivillä? Mitä uusi/uudistettu kokonaisarkkitehtuuri voisi mahdollistaa tulevaisuudessa? Mitä on erityisesti syytä painottaa ja millaisia skenaarioita meillä on tulevaisuudesta?
Myös "think big" 

...


15 min. kutakin, Flinga,
Fasilitaattoreina Nina, Hannu-Pekka ja Anna

Purku 30 min., mukana hiven Mentimeteriä
https://www.menti.com/al2586m1q9wx
Kooste keskustelusta lisätään tälle sivulle helmikuussa.