Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Puheenjohtajaksi ehdotettiin Tapani Lehtilää, joka suostui tehtävään. 
  • Sovittiin, että puheenjohtaja voi toimia aluksi vuoden, jonka jälkeen asiaa tarkastellaan uudestaan.
  • Puheenjohtajan työmäärän ei pitäisi kasvaa suureksi, koska Kansalliskirjasto valmistelee kokousten asialistat ja yhteistyössä PJ:n kanssa ja ryhmä osallistuu aktiivisesti yhteiseen päätöksentekoon ja kokouksessa käsiteltävien aiheiden valintaan.

...