Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 •  Arto Ikonen, Jyväskylän yliopisto ← kokouksen sihteeri
 •  Jyrki Ilva, Kansalliskirjasto, Julkaisemisen palvelut
 •  Merja Kallio, Vaasan yliopisto
 •  Leena Kammonen-Tanskanen, Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos
 •  Minna Kantanen, Kansalliskirjasto, Yhteentoimivuuspalvelut
 •  Reeta Kuuskoski, Kansalliskirjasto, Julkaisemisen palvelut
 •  Antti Laurila, Itä-Suomen yliopisto
 •  Tapani Lehtilä, Tampereen yliopisto
 •  Minna Marjamaa, Laurea-ammattikorkeakoulu
 •  Veera Mujunen, Kansalliskirjasto, Finna
 •  Satu Niininen, Kansalliskirjasto, Kansallisbibliografiapalvelut
 •  Ilkka Nokelainen, LUT-yliopisto
 •  Pirkko-Liisa Nurminen, Helsingin yliopisto
 •  Mikko Pennanen, Turun yliopisto
 •  Nina-Mari Salminen, Luonnonvarakeskus
 •  Tiina Tolonen, Oulun yliopisto
 •  Samu Viita, Kansalliskirjasto, Julkaisemisen palvelut

...

Muistio

Ryhmän puheenjohtajan valinta

 • Puheenjohtajaksi ehdotettiin Tapani Lehtilää, joka suostui tehtävään. 
 • Sovittiin, että puheenjohtaja voi toimia aluksi vuoden, jonka jälkeen asiaa tarkastellaan uudestaan.
 • Puheenjohtajan työmäärän ei pitäisi kasvaa suureksi, koska Kansalliskirjasto valmistelee kokousten asialistat ja ryhmä osallistuu aktiivisesti yhteiseen päätöksentekoon.


Saavutettavuuskentän arvojoukko -työskentely

 • Vapaamuotoisen tekstikentän saavutettavuusominaisuuksien kirjaamiseen päätettiin käyttää kentän nimeä dc.description.accessibilitysummary 
 • Kenttien nimiä on mahdollisuus muuttaa myöhemmin, jos niitä ei jostain syystä koeta toimiviksi
 • Jos tietueessa on useampia tiedostoja, joista osa on saavutettava ja osa ei, voidaan tässä kentässä avata asiaa tarkemmin
 • Ei vapaamuotoisen kentän nimeksi päätettiin ottaa dc.description.accessibilityfeature
  • Feature-sana on käytössä myös muualla, joten se koettiin paremmaksi kuin vaihtoehtoinen sana properties
 • Arvoihin voidaan täydentää uusia kokonaisuuksia myöhemmin, jos tässä vaiheessa päätetyistä arvoista ei löydy kuvailutarpeisiin sopivia  
 • Todettiin, että kohdat 1. ja 3. on hankala erottaa toisistaan ja ovat osaksi päällekkäisiä arvoja 
 • Pidetiin tärkeänä, että tiedostoissa on käytetty otsikkotasoja, joiden mukaan voi navigoida 
 • Saavutettavuuteen liittyvät vaatimukset on avattava sellaisillekin, jotka eivät tunne kuvailua ja jotka saattavat määritellä saavutettavuusarvot vain kerran elämässään (esim. opiskelija opinnäytetyönsä osalta)
  • Esim. koodimerkitty tai navigointi eivät välttämättä avaudu monillekaan
  • Todettiin, että jos arvojen nimiä ei saada helposti kaikille ymmärrettäväksi ja yleiskielisiksi, on tärkeää avata niiden merkitystä ohjeistuksessa selkeästi
  • Ohjeistukseen on hyvä lisätä maininta, jos on käytetty saavutettavaa mallipohjaa 
 • 1. kohdan arvotekstitiedosto on koodimerkitty / navigoitavuus jaetaan kahdeksi arvoksi:
  • Otsikkotasot on koodimerkitty
  • [Jokin toinen asia] on koodimerkittyReetta ja Satu jatkavatmän pohtimista ja miettivät samalla myös 3. kohdan arvoa 
 • 2. kohta muutetaan muotoonMatemaattiset/kemialliset kaavat saavutettavia 
 • 4. kohdassa otetaan käyttöön arvo Taulukot saavutettavia 
 • 5. kohdassa käyttöön arvoKuvilla vaihtoehtoiset kuvaukset
  • Ohjeistuksissa on hyvä avata, että tässä tarkoitetaan myös kaavioita 
 • 6. Tekstitys kuulovammaisille 
 • 7. Ei tietoa saavutettavuudesta
  • Pohdittiin tämän kentän tarpeellisuutta. Onko riskinä, että tällaista käytetään liian helposti, toisin sanoen ei mietitä eikä merkitä saavutettavuusarvoja, vaan valitaan helpoin vaihtoehto? 
 • 8. Ei saavutettava
  • Tämän arvon käyttöön on mietittävä ohjeistus, missä tapauksissa kenttää käytetään
 • Keskusteltiin, tarvitaanko loogiselle lukemisjärjestykselle oma arvonsa. Asiaan palataan seuraavassa kokouksessa. 
 • Pohdittiin järjestystä, missä valittavat arvot tulevat
  • Ehdotettiin, että alkuun tulisivat kaikkia koskevat ja yleisimmät arvot, kun taas spesifimmät ja harvemmin käytetyt kentät tulevat myöhempänä. Tähän asiaan palataan tulevissa kokouksissa.
 • Keskusteltiin, onko tarvetta merkitä mahdolliset haitat? Esim. "accessibilityHazard": ["flashing", "motionSimulation"]
  • Tämä otetaan käsittelyyn tulevissa kokouksissa 


Muut asiat

 • Seuraavaa kokousta varten ryhmän jäsenet miettivät, onko jotain arvoja, joiden kokisi olevan tarpeellisia ja jotka vielä puuttuvat.
 • JULKU-sähköpostilistalle ([email protected]) kannattaa laittaa aiheita mietittäväksi seuraavia kokouksia varten.
 • DSpace 7 -päivitystä ja sen vaikutusta metadataan käsitellään myöhemmissä palavereissa.


Seuraava kokous

 • Reetta lähettää Doodle-kyselynseuraavan kokouksen aikataulusta varten.
 • Seuraavan kokouksen sihteerinä toimii Jyrki Ilva. Jos hän ei pääse paikalle niin sihteerinä Merja Kallio.