Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • RDA-ajankohtaiset
 • Linkitetty kirjastodata -projektin ja LIKI-ryhmän kuulumiset: käynnistäminen maaliskuussa
 • Kuvailukoulutusverkoston kuulumiset (ilmoittautumiset 15.2. mennessä)
 • YSO-paikka-kehitys Fintossa: tietomallin kehittäminen pienin askelin (Mirja)

Tuotettavat asiat

 • Tarvittaessa: Uudistunut RDA:
  • RDA/MARC-sovellusohjeiden päivittäminen uudistuneen RDA Toolkitin mukaiseksi: vähintään lisättävä linkit uudistuneeseen RDA Toolkitiin
  • Käyttöönottosuositus ja -päätös: 
   • Tiedote yhteistyössä Kuvailusääntöpalvelun kanssa: 2024/maaliskuu
   • Kun takautuvia konversioita ei ole tarvetta/mahdollista tehdä, muutos ei vaadi tietojärjestelmiltä mitään
   • Käyttöönoton ajankohta: kun Metatietosanasto ja sovellusohjeet ovat uudistuneen RDA:n mukaiset
   • Kuvailusääntöpalvelu tekee pohjatekstin (google-docsiin), jota kuvailuryhmien jäsenet kommentoivat maaliskuun aikana
 • Huhti-toukokuu: Sovittava uudistuneeseen RDA:han liittyvä päivitysprosessi ja aikataulutus Metatietosanaston ja MARC-sovellusohjeiden välillä 

...