Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • RDA-kuvailu MARC 21-formaatilla (tick) 
  • Aineistokohtaiset työohjeet (Anneli tarkistaa)
   • Painettu monografia (tick) 
   • Pelit (tick) korjattavaa jäi AV-aineistoryhmälle
   • Sarja-aineisto (tick) 
   • Verkkoaineistot (tick) 
   • Videotallenteet (tick) korjattavaa jäi AV-aineistoryhmälle
   • Äänikirjat (tick) 
  • ISBD-ohjeita
  • Lisäohjeita (Risto tarkistaa) (tick) 
   • BookWhere (tick) 
   • Hybriditietueiden (ISBD/RDA) käsittely (tick) 
   • Käyttöoikeuksien metatieto
   • Loppupisteohje (tick) 
   • Pyhät kirjoitukset ja liturgiset teokset (tick) 
    • Liturgiset teokset (tick) 
    • Pyhät kirjoitukset tms. (tick) 
    • Raamatun kirjojen merkitseminen (tick) 
    • Raamatun teosauktoriteetit (tick) 
   • RDA-tallennusalustoja (tick) 
   • Saavutettavuus (tick) 
   • Tarkennuksia 264-kentän vuosien merkitsemisestä (tick) 
   • Teoksen ensisijaisen nimekkeen merkitseminen (tick) 
   • Translitterointi (tick) 
   • Varastotietojen ohje
  • Musiikin RDA-sovellusohje (tick)
   • Alasivut 01-12 (tick)
   • Hakutiedot (tick)
  • RDA-sovellusohje (tick) - Kaikilta alasivuilta linkit tarkistettu ja makrot korjattu (id:ksi)
   • Alasivut 000-9XX (tick) 
   • Ohitusindikaattorit (tick) 
   • RDA-hakutiedot (tick) 
   • Toimijanimiin liittyvät suhdeosakentät (tick) 
  • Sisällönkuvailuopas
   • Alasivut 00-13
   • Liitteet 1-X
  • Toimijakuvailuohje (alustava)
   • Alasivut 01-14
   • Asterin toimintaohje
   • Asterin toimintaperiaatteet
   • Esimerkkejä
   • Fiktiiviset ja ei-inhimilliset entiteetit
    • Eläimet
    • Fiktiiviset hahmot ja taruhahmot
    • Jumalhahmot ja enkelit
   • MARC 21 -kentät
    • Nimiö ja kiinteämittaiset kentät
    • 035
    • 040
    • 075
   • Nomenin elementit
    • Huomautus nomenista
    • Tietolähde
   • Toimijakuvailun translitterointiohje
   • Uskonnollisiin teoksiin liittyvät toimijat

...